Pierwszy raz do szkoły

Zaproszenie dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w przedszkolu

Serdecznie zapraszam na spotkanie Rodziców dzieci, które od września 2021 roku rozpoczynają uczęszczanie do przedszkola. Spotkanie dla Rodziców dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną w przedszkolu w Rosnówku odbędzie się w środę, 30 czerwca 2021, o godz. 18.00 w przedszkolu w Rosnówku, ul. 1 Maja 39. Natomiast zebranie z Rodzicami dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną w przedszkolu w Szreniawie odbędzie się w poniedziałek, 28 czerwca 2021, o godz. 17.30 w przedszkolu w Szreniawie, ul. Poznańska 6.