ogloszenie

Ogłoszenie o zamówieniu usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym.

man in white t-shirt and transperent glasses hold big clock in one hand

Zebrania z rodzicami

Zapraszamy na zebrania informacyjno – organizacyjne w następujących terminach:

-Grupa Iskierki w czwartek, 9 września o godz. 17.30

-Grupa Chochliki w czwartek, 9 września o godz. 17.00

-Grupa Włóczykije w środę, 8 września o godz. 17.00

-Grupa Skrzaty w środę, 8 września, o godz. 17.30

backpack-textbooks-desk

Wrzesień

Przedszkole moim drugim domem

Cele ogólne

Obszar fizyczny

• wdrażanie do uczestnictwa w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

• wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

• rozwijanie dużej i małej motoryki

Obszar emocjonalny

• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji

Obszar społeczny

• budowanie świadomości przynależności do grupy przedszkolnej

• zapoznanie z rozkładem pomieszczeń w przedszkolu

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych reguł i zasad obowiązujących podczas pobytu w przedszkolu

Obszar poznawczy

• rozwijanie mowy

• rozwijanie umiejętności nazywania kolorów

• kształtowanie umiejętności klasyfikowania obiektów ze względu na podaną cechę

• wdrażanie do uważnego słuchania

W przedszkolu jesteśmy bezpieczni

Cele ogólne

Obszar fizyczny

• wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

• rozwijanie motoryki dużej i małej

Obszar emocjonalny

• wdrażanie do proszenia o pomoc w sytuacjach trudnych

• wdrażanie do radzenia sobie w nowych sytuacjach

Obszar społeczny

• zapoznanie z ogólnymi zasadami ruchu drogowego

• wyrabianie umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i odpowiedniego reagowania na nie

Obszar poznawczy

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

• rozwijanie spostrzegawczości i pamięci wzrokowej

• budowanie czynnego i biernego słownika dziecka

Nasze zabawy

Cele ogólne

Obszar fizyczny

• wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

• kształtowanie sprawności ciała i koordynacji ruchowej

Obszar emocjonalny

• kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji

• wdrażanie do respektowania cudzych emocji

Obszar społeczny

• budowanie pozytywnych relacji w grupie

• wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad podczas zabawy

Obszar poznawczy

• rozwijanie mowy

• rozwijanie orientacji przestrzennej

• rozwijanie umiejętności liczenia

• rozwijanie umiejętności klasyfikowania

• kształtowanie poczucia rytmu

Każdy z nas jest inny

Cele ogólne

Obszar fizyczny

• wdrażanie do udziału w zabawach integracyjnych, ruchowych i muzycznych

• wdrażanie do bezpiecznego i poprawnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

• rozwijanie sprawności manualnej

Obszar emocjonalny

• kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozumienia emocji i uczuć własnych oraz innych ludzi

Obszar społeczny

• budowanie pozytywnych relacji w grupie

• rozwijanie umiejętności stosowania zwrotów grzecznościowych wobec kolegów/koleżanek i dorosłych w różnych sytuacjach

Obszar poznawczy

• rozwijanie naturalnej kreatywności dziecka w różnych formach aktywności

• rozwijanie mowy

• rozwijanie umiejętności wokalnych

Pierwszy raz do szkoły

Jak pomóc dziecku w przedszkolnej adaptacji?

„Jeżeli twierdzisz, że mi ufasz – ufaj mi całym sobą. 
Ufaj mi – naprawdę.
Potrzebuję Twojej wiary we mnie. Ona unosi moje skrzydła.
Ty, moja mądra, dorosła Mamo we mnie wierzysz;
Ty, dorosły, potężny Tato – ufasz, że dam radę,
więc ja – Wasz malutki syn, Wasza mała córeczka – PORADZĘ SOBIE.
Otoczony Twoimi ciepłymi zapewnieniami odnajdę w sobie siłę do tego, 
by sobie poradzić. 
Otulony Twoim wsparciem, Twoją pewnością i wiarą we mnie – będę latał…”

 

Katarzyna Wnęk – Joniec (‘Nie przydeptuj małych skrzydeł’)

 

UREGULUJ ROZKŁAD DNIA DZIECKA według tego rytmu, jaki obowiązuje w przedszkolu. Dzięki temu twojemu Dziecku będzie łatwiej oswoić się z codziennymi zasadami w nowym miejscu. Podawaj mu jedzenie regularnie, kładź do spania o stałych porach, wieczorem usypiaj nieco wcześniej, by wstawanie poranne nie było problemem.

CZY JA TU BĘDĘ MIESZKAĆ? – jedną z najczęstszych obaw przedszkolaków jest lęk przed tym, że będą musieli zostać w przedszkolu „na zawsze”. Ważne, by przy każdym pożegnaniu, ale również we wcześniejszych rozmowach z dzieckiem pojawiło się zapewnienie, że zawsze rodzic przyjdzie po dziecko. Takie z pozoru banalne zdanie powtarzane wielokrotnie, również w trakcie pożegnania, nie spowoduje, że dziecko przestanie płakać, ale pomoże malcowi zbudować poczucie bezpieczeństwa.

JEŚLI JEST TO MOŻLIWE, W POCZĄTKOWYM OKRESIE ADAPTACJI (TYDZIEŃ, DWA) ZOSTAWIAJ DZIECKO W PRZEDSZKOLU NA KRÓCEJ. Niech dziecko zostaje najpierw na godzinę, później dwie, następnie cztery itd. – by miało czas na to, aby stopniowo przyzwyczaić się do twojej przedłużającej się nieobecności. Jeśli nie musisz, nie znikaj pierwszego dnia na siedem godzin, ponieważ dla dziecka twoja długa nieobecność może okazać się zbyt trudna.

NIE PRZECIĄGAJ POŻEGNANIA W SZATNI. Pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź, przekazując maluszka nauczycielowi. Ważne, by rozstanie odbyło się szybko i sprawnie. Każde dodatkowe pożegnanie, ponowne przytulenie sprawia, że dziecko koncentruje się na swoich emocjach, płaczu i coraz trudniej jest mu się uspokoić. Czas na wspólne utulanie wykorzystajcie w domu. Przedłużanie chwili pożegnania nie służy ani dziecku, ani żadnemu z opiekunów.

NIE ZABIERAJ DZIECKA DO DOMU, KIEDY PŁACZE PRZY ROZSTANIU. Jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami można wszystko wymusić.

 

man in white t-shirt and transperent glasses hold big clock in one hand

Zmiana godzin pracy przedszkola

Szanowni Państwo,

W wyniku analizy deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszych przedszkolach, które składali Państwo w lutym 2021 r. oraz analizy wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, które wpłynęły do nas w marcu 2021, a także za zgodą Rady Rodziców i Organu Prowadzącego informuję, że z dniem 1 września 2021 przedszkola nasze w Rosnówku i Szreniawie będą czynne w godz. 6.30-17.00.

Zajęcia adaptacyjne w przedszkolu

Zajęcia adaptacyjne

W dniach 30 i 31 sierpnia 2021 (poniedziałek, wtorek), w godz. 10.00-12.00 zapraszamy wszystkie dzieci, rozpoczynające od września 2021 edukację przedszkolną w naszych przedszkolach wraz z rodzicami na zajęcia adaptacyjne.

Spotkanie, jeżeli pogoda na to pozwoli w większości czasu planujemy przeprowadzić w ogrodzie przedszkolnym. Z uwagi na panującą epidemię, mając na względzie bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy, aby Rodzice mieli maseczki, wchodząc do przedszkola zdezynfekowali ręce i zachowywali dystans społeczny. Prosimy pamiętać o obuwiu na zmianę dla siebie i swoich dzieci. W spotkaniu może uczestniczyć tylko jeden rodzic ze swoim dzieckiem, prosimy nie przyprowadzać rodzeństwa dzieci.

Businessman and working person coordinate hands. Concept Teamwork in business

„Jak wychować dziecko na człowieka tolerancyjnego?” – artykuł autorstwa Mirelli Salamon-Tyma

W związku z realizowanym przez nasze przedszkole zagadnieniem dotyczącym tematu rocznego „Każdy inny, wszyscy równi” poświęconemu kształtowaniu postaw tolerancji, akceptacji wobec siebie i innych zapraszam do zapoznania się z artykułem „Jak wychować dziecko na człowieka tolerancyjnego”


Być tolerancyjnym to akceptować inność, nie dziwić się jej, nie krytykować, bo to, że ktoś jest inny, nie znaczy, że jest od nas gorszy. Tolerancja polega na przyznawaniu drugiemu człowiekowi prawa do zachowań zgodnych z jego przekonaniami, nawet gdy nam się one nie podobają. Tolerancyjny jest ten, kto potrafi szanować odmienne od własnych wierzenia, upodobania, zwyczaje. Człowiek tolerancyjny pozbawiony jest uprzedzeń. Codzienność niesie ze sobą wiele przejawów nietolerancji. Dyskryminujemy innych z powodu innych poglądów, innych obyczajów, koloru skóry, pochodzenia, wyznania. Konsekwencją nietolerancji jest wrogość, przemoc, terror, niesprawiedliwość. Ludzie zamiast łączyć się, oddalają się od siebie. Samo powstrzymywanie się od dyskryminacji nie oznacza jeszcze tolerancji. W uczeniu tolerancji warto dołożyć starań, wszak „czym skorupka za młodu nasiąknie…”. Dziecko wychowywane w duchu tolerancji ma szanse ponieść ją w swe dorosłe życie. Tolerancja jest podstawą harmonijnego życia społecznego, a jej brak główną przyczyną większości konfliktów. Na szczęście dzieci rodzą się bez przekonań i poglądów, a więc i bez uprzedzeń. Niestety to one ponoszą winę za wpojenie im negatywnego nastawienia do ludzi innej rasy, kultury czy wyznania. Najlepszym dowodem są dzieci wychowujące się w środowisku mieszanym, czyli takim, które stwarza okazję do kontaktów z osobami niepełnosprawnymi czy przedstawicielami różnych narodowości. Jeśli umożliwimy własnym pociechom zróżnicowane kontakty z ludźmi, którzy wyglądają, mówią i myślą inaczej niż my wychowamy człowieka otwartego i tolerancyjnego. Przedszkole ma m. in. za zadanie wprowadzić dziecko w świat dotąd dla niego obcy. Uczy go tego, że istnieją inne dzieci i ich potrzeby. To proces socjalizacji. Dziecko nabywa wiele innych umiejętności i wiadomości o otaczającym go świecie bliższych i dalszych znajomych. Nabywa umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej, kształtuje swoją osobowość, próbuje zrozumieć i akceptować uczucia innych. W przedszkolach już od wczesnego dzieciństwa uczy się dzieci wzajemnej życzliwości, tolerancji i zrozumienia. Stwarza się korzystne sytuacje, które wspierają umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania dając tym samym szansę wychowania młodego pokolenia, które będzie w przyszłości akceptowało i rozumiało ludzi jakkolwiek się od nich różniących. Przedszkole uczy tolerancji, wyrozumiałości, solidarności, poszanowania godności każdego człowieka i szacunku dla innych od najwcześniejszych lat swego życia. Uzewnętrzniania wartości i normy społeczne, które mu pokazuje rodzina i inne grupy społeczne. Nawiązywane relacje w grupie rówieśniczej motywują dziecko do akceptowania własnych ograniczeń, uczą zaufania do siebie i świata, rozwijają samodzielność. Dziecko zdobywa doświadczenie społeczne z bezpośredniego obcowania z innymi dziećmi. Spontanicznie przyjmowane role uczą opieki, niesienia pomocy.. W ten sposób kształtuje się postawa „otwarcia” na drugiego człowieka i jego potrzeby. Dzieci uczą się tolerancji i prawdziwej akceptacji odmienności.


Od najwcześniejszych lat ucz dziecko tolerancji.


Zachęcaj je do kontaktów z różnymi dziećmi. Rozmawiaj o tych różnicach. Zachęcaj do przyjaźni, przekonując, że przyjaźni nie przeszkadza inność. Można mieć wspaniałego przyjaciela o odmiennym kolorze skóry czy poruszającego się inaczej, bo np. na inwalidzkim wózku.


Jak najczęściej podkreślaj, że kochasz swoje dziecko takim, jakie jest i niezależnie od tego, co robi i jak się zachowuje. Dzieci zasługują na miłość nie tylko wtedy, gdy spełniają rodzicielskie oczekiwania, ale i wtedy gdy psocą, kłócą się i rozrabiają.


Zawsze dokładnie słuchaj swojej pociechy. Bardzo ważne jest to wszystko, co ma do powiedzenia. W ten sposób pokażesz, że szanujesz je i nauczysz, by i ono słuchało innych. Nawet wtedy, gdy wypowiadane opinie są odmienne od twoich – warto je przecież poznać.


Pamiętaj, że każdy przymus, presja i próba podporządkowania dziecka woli dorosłych nie służą nauce tolerancji. Dziecko uczy się podporządkowania, ale jeśli podporządkowuje się wbrew własnej woli, nie poznaje sytuacji wyboru, nie uczy się tolerancji.

Nie lekceważ dziecięcych poglądów, nie ośmieszaj ich, nawet wtedy, gdy wydają się niedojrzałe i mało poważne. Ośmieszanie sprzyja utracie wiary we własne siły i uczy takich samych postaw wobec innych.


Staraj się jak najwięcej rodzinnych decyzji podejmować z udziałem dziecka. Przyznaj mu prawo głosu i traktuj jego głos na równi ze zdaniem pozostałych członków rodziny. Taka postawa sprzyja tolerancyjnemu spojrzeniu na poglądy innych.

Nie zapominaj, że jesteś wzorem zachowań dla swojego dziecka. Ono obserwuje cię w różnych sytuacjach, podziwia, krytykuje i jakże często naśladuje. Im więcej w tobie tolerancji, tym więcej będzie jej w przyszłości twojego dziecka.


Dbaj o to, aby inni byli tolerancyjni wobec twojego dziecka. Jeśli w wychowaniu uczestniczy babcia, ciocia czy opiekunka, porozmawiaj z nimi o tolerancji i swoich wychowawczych wymaganiach. Bardzo ważne, by system wychowawczy wobec dziecka był spójny, metody podobne, a cele te same.


Mirella Salamon-Tyma
Logopeda
Pierwszy raz do szkoły

Zaproszenie dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w przedszkolu

Serdecznie zapraszam na spotkanie Rodziców dzieci, które od września 2021 roku rozpoczynają uczęszczanie do przedszkola. Spotkanie dla Rodziców dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną w przedszkolu w Rosnówku odbędzie się w środę, 30 czerwca 2021, o godz. 18.00 w przedszkolu w Rosnówku, ul. 1 Maja 39. Natomiast zebranie z Rodzicami dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną w przedszkolu w Szreniawie odbędzie się w poniedziałek, 28 czerwca 2021, o godz. 17.30 w przedszkolu w Szreniawie, ul. Poznańska 6.