man in white t-shirt and transperent glasses hold big clock in one hand

Zmiana godzin pracy przedszkola

Szanowni Państwo,

W wyniku analizy deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszych przedszkolach, które składali Państwo w lutym 2021 r. oraz analizy wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, które wpłynęły do nas w marcu 2021, a także za zgodą Rady Rodziców i Organu Prowadzącego informuję, że z dniem 1 września 2021 przedszkola nasze w Rosnówku i Szreniawie będą czynne w godz. 6.30-17.00.