Bez nazwy

Czego się uczymy we wrześniu?

Umiejętności dziecka:

-opowiada o wakacjach-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-potrafi się przedstawić

-zna bohaterów naszych podręczników

-buduje dłuższe wypowiedzi

-zna zasady zachowania

-pamięta o zasadach bezpieczeństwa

-słucha poleceń nauczyciela

-rysuje siebie i podpisuje swoim imieniem

-jest sprawne manualnie

-tańczy i śpiewa razem z innymi

-rozpoznaje, nazywa i przedstawia różne emocje

-wypowiada się na forum grupy

-rytmizuje tekst

-odnajduje parę

-sprząta zabawki po zabawie

-nazywa drzewa i krzewy napotkane w czasie spaceru

-śpiewa nowo poznaną piosnkę

-przestrzega zasad kodeksu

-reaguje na polecenia nauczyciela

-wspólnie z innymi tworzy kodeks zasad

-przestrzega zasad ustalonego kodeksu

-jest sprawne ruchowo

-słucha uważnie opowiadania

-odpowiada na pytania

-dzieli słowa na sylaby

-jest spostrzegawcze

-przelicza prawidłowo w zakresie dostępnym dzieciom

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-dba o estetykę pracy

PIOSENKA

To my, przedszkolaki!

(sł. Agnieszka Borowiecka, muz. Gabriela Gąsior)

Kto po sobie sprząta ładnie,

nic nie rzuca byle gdzie?

Kto zagadkę szybko zgadnie

i z innymi bawi się?

Ref. Czy wiesz, kto to taki?

To my, przedszkolaki!

Kto przeprasza, kiedy trzeba,

mówi „proszę”, gdy coś chce?

Kto się z innych nie wyśmiewa

i dziękuje, kiedy zje?

Ref. Czy wiesz…

Kto poleceń pilnie słucha?

Kto w grzeczności mistrzem jest?

Kto łokciami się nie szturcha

i kolegom mówi „cześć!”?

Ref. Czy wiesz…

Kto się dzieli zabawkami

i pomocny jest jak zuch?

Kto w rozmowie z kolegami

cały się zamienia w słuch?

Ref. Czy wiesz…

Możliwość komentowania została wyłączona.