maj-kpo

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze MAJ

Zamierzenia na miesiąc maj: 
 

 • Będziemy poznawać nazwy krajów sąsiadujących z Polską  
 • Poznawać położenie geograficzne naszego kraju, ukształtowanie terenu  
 • Oglądać mapy i uczyć się zdobywać z niej informację  
 • Będziemy uczyć się szacunku do siebie, naszych sąsiadów, oraz uwrażliwiać się na krzywdę innych 
 • Poznamy walutę Unii Europejskiej 
 • Będziemy przeliczać i szacować, tworzyć zbiory i je porównywać 
 • Utrwalać wygląd wybranych flag państw Europejskich 
 • Wdrażać do współdziałania w zespole 
 • Doskonalić umiejętność wypowiadania się pełnym zdaniem 
 • Poznawać nazwy wybranych krajów i miast w Europie 
 • Będziemy uczyć się jak dbać o przyrodę i ja szanować 
 • Wzbudzać zainteresowanie światem przyrody 
 • Doskonalić umiejętności manualne 
 • Rozwijać myślenie przyczynowo – skutkowe  
 • W dalszym ciągu poznawać wybrane litery 
 • Będziemy poznawać wybrane zawody ważne w życiu  
 • Rozmawiać o naszych rodzinach 
 • Utrwalać imiona bliskich nam osób 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.