depositphotos_35310931-stock-illustration-spring-blossoming-tree

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze KWIECIEŃ

Czego uczymy się w kwietniu w grupie sześciolatków? 

Tydzień 32: Mój dom 
Tydzień 33: Moja miejscowość 
Tydzień 34: Dbamy o ziemię 
Tydzień 35: Jestem Polakiem 

Umiejętności dziecka: 

-układa zdania poprawne pod względem gramatycznym 

-zadaje pytania i udziela odpowiedzi 

-rozróżnia domy i je odpowiednio nazywa 

-jest sprawne ruchowo 

-zna swój adres zamieszkania 

-wie, że nie należy podawać adresu obcym osobom 

-nazywa poszczególne pomieszczenia w domu, zna i nazywa przedmioty domowe 

-rozpoznaje i nazywa figury geometryczne 

-jest zainteresowane swoim miastem, miejscowością 

-zna zasady ochrony środowiska oraz niebezpieczeństwa i zagrożenia dla ziemi 

-rozpoznaje i nazywa poszczególne litery 

-wyjaśni znaczenie słowa „ekologia, ekolog”, “recykling” 

-zna i przedstawia zasady oszczędzania wody 

-omawia zjawisko krążenia wody w przyrodzie 

-słucha z uwagą legendy o powstaniu państwa polskiego 

– zna symbole Polski, szanuje symbole Polski 

-rozpozna melodię i słowa hymnu Polski 

-zna walutę Polski, posługuje się w zabawie banknotami i monetami 

-rozpozna na ilustracjach wybitnych Polaków 

-jest sprawne manualnie    

-lubi zabawy muzyczno-ruchowe i chętnie bierze w nich udział 

-ma dobrą koordynację i sprawność ruchową 

-określa położenie przedmiotów w przestrzeni 

Możliwość komentowania została wyłączona.