90-2242

Zakres materiału na miesiąc Kwiecień

Zakres materiału na Kwiecień – grupa Iskierki i Chochliki 

 

Bugs – robaki 

Butterfly – motyl 

Bees- pszczoły 

Spider – pająk 

Ladybug – biedronka 

Bumble-bee – trzmiel 

Caterpillar – gąsienica 

Frog – żaba  

Flower – kwiat 

 

 

Butterfly, ladybug, and bumblebee song 

 

Butterfly, butterfly, butterfly. 

Butterfly, butterfly, butterfly. 

Butterfly, butterfly, butterfly. 

Butter-, butter-, butter-, butter-, butterfly. 

Ladybug, ladybug, ladybug. 

Ladybug, ladybug, ladybug. 

Ladybug, ladybug, ladybug. 

Lady-, lady-, lady-, lady-, ladybug. 

Bumblebee, bumblebee, bumblebee. 

Bumblebee, bumblebee, bumblebee. 

Bumblebee, bumblebee, bumblebee. 

Bumble-, bumble-, bumble-, bumble-, bumblebee. 

Butterfly, ladybug, and bumblebee. 

Flying all around the trees. 

Ladybug, bumblebee, and butterfly. 

Flying high into the sky. 

 

 

Zakres materiału na Kwiecień – grupa Włóczykije i Skrzaty 

 

Bugs – robaki 

Ladybug -biedronka 

Dragonfly – ważka 

Bees – pszczoły 

Butterfly – motyl 

Spider – pająk 

Frog – żaba 

Caterpillar – gąsienica 

Flies – muchy 

Snail – ślimak 

Ant – mrówka 

 

Buzzy Bee Poem 

It’s a little buzzy BEE 

Buzzing gently next to me, 

Buzzing UP, buzzing DOWN 

Buzzing ROUND, and ROUND and ROUND, 

Buzzing HIGH, buzzing LOW, 

Buzzing FAST and buzzing SLOW 

 

 

Bug’n roll song 

Dum diddy diddy doo 

 Dum diddy dum  

Dum diddy diddy doo  

Dum diddy dum 

 Oo-oo-oo! Bug’n Roll!  

The ants in the grass all  

march, march, march.  

March! March, march, march.  

March, march, march.  

The ants in the grass all  

march, march, march. 

 March! All day long. 

 The bees around the flowers  

all buzz, buzz, buzz. 

 Buzz! Buzz, buzz, buzz. 

 Buzz, buzz, buzz.  

The bees around the flowers all  

buzz, buzz, buzz.  

Buzz! All day long. 

 Oo-oo-oo! Bug’n Roll!  

The fireflies at night all  

blink, blink, blink. 

 Blink! Blink, blink, blink.  

Blink, blink, blink.  

The fireflies at night all  

blink, blink, blink.  

Blink! All night long. 

 The caterpilllars in the field all  

creep, creep, creep.  

Creep! Creep, creep, creep.  

Creep, creep, creep. 

 The catrepillars in the field all  

creep, creep, creep.  

Creep! All day long. 

 Dum diddy diddy doo  

Dum diddy dum Yeah! 

Możliwość komentowania została wyłączona.