UWAGA_800x400

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA WOLI PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

 W dniach 22.03.2023 od godz. 12.00 do 28.03.2023r. do godz. 17.00 następuje potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Rodzic potwierdza wolę w systemie poprzez wejście w MENU- AKCJE-POTWIERDŹ PRZYJĘCIE. Następnie ze strony przedszkola drukuje oświadczenie woli, wypełnia, podpisuje i dostarcza do przedszkola.

Niepodpisanie oświadczenia woli w terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.