Styczen2021

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze LUTY

ZAMIERZENIA NA MIESIĄC LUTY

TYDZIEŃ I

W królestwie pingwinów

Igloo

Kraina śniegu i lodu

TYDZIEŃ II

Zwierzęta egzotyczne

TYDZIEŃ III

W kosmosie

TYDZIEŃ IV

Bajki i baśnie

 • Utrwalamy wiadomości o pingwinach
 • Wypełniamy sobie czas w przedszkolu
 • Przestrzegamy ustalonych zasad
 • Odzwierciedlamy treści słowne za pomocą ruchu
 • Poprawnie artykułujemy
 • Reagujemy na sygnał słowny/dźwiękowy
 • Utrwalamy poszczególne nazwy części ciała
 • Ubieramy się wg kolejności i odpowiednio do pogody
 • Buduje dłuższe wypowiedzi słowne
 • Redukujemy napięcia emocjonalne, fizycznego
 • Dbamy o wzajemne bezpieczeństwo
 • Utrwalamy poznane samogłoski
 • Ćwiczymy prawidłowy oddech
 • Ćwiczymy słuch fonematyczny
 • Dbamy o zwierzęta zimą
 • Wypowiadamy się swobodnie na poruszane tematy
 • Przedstawiamy emocje oraz je odczytujemy
 • Stwarzamy miłą i przyjemną atmosferę w przedszkolu
 • Odzwierciedlamy treść słowną za pomocą ruchu
 • Dbamy o ład i porządek
 • Utrwalamy poznane wiadomości
 • Rozróżniamy różne zwierzęta z różnych środowisk klimatycznych
 • Tworzymy zbiory różnoliczne
 • Porównujemy liczebność zbiorów
 • Utrwalamy poznane cyfry
 • Poznajemy literę N, n
 • Przestrzegamy przyjętych norm
 • Wyszukujemy w okolicy przejść dla pieszych
 • Kształtujemy pisanie nowo poznanych liter
 • Ćwiczymy prawidłowy kierunek kreślenia liter
 • Tworzymy sylaby poprzez dodawanie samogłosek do spółgłosek
 • Określmy kierunki
 • Kolorujemy wg przyjętego kodu
 • Tworzymy dyktando rysunkowe
 • Doskonalimy umiejętność rozróżniania dźwięków
 • Rozwiązujemy zagadki słuchowe
 • Stymulujemy prawidłowy oddech
 • Doskonalimy używanie słów grzecznościowych
 • Rozbudzamy inwencje twórczą
 • Doskonalimy umiejętność położenia przedmiotów
 • Doskonalimy umiejętność odczytywania i zapisywania różnych zadań matematycznych
 • Konstruujemy gry planszowe
 • Wzbogacamy słownik
 • Porównujemy długości
 • Doskonalimy umiejętność czworakowania
 • Poznajemy różne ciekawostki na temat życia zwierząt
 • Bawimy się w zabawy naśladowcze
 • Bezpiecznie posługujemy się nożyczkami
 • Poprawnie określamy cechy zwierząt
 • Ćwiczymy zadawanie pytań, budowanie dłuższych wypowiedzi
 • Doskonalimy umiejętność przeliczania do 6 i 8
 • Obserwujemy pogodę
 • Uczymy się piosenek
 • Poznajemy planety,oraz kolejność ich występowania
 • Doskonalimy umiejętność gry na wybranych instrumentach perkusyjnych
 • Kreślimy strzałki w różnych kierunkach
 • Ćwiczymy umiejętność odczytywania
 • Kształtujemy analizę i syntezę wzrokową
 • Dopasowujemy odpowiednie zdania do obrazków
 • Kształcimy wyobraźnię
 • Budzimy zaciekawienie książkami
 • Tworzymy różne zbiory książek

Możliwość komentowania została wyłączona.