6511969

Z logopedią na TY – STYCZEŃ

Z LOGOPEDIĄ NA TY

 

Rodzicu!

U dzieci do 5-6 roku życia trudności artykulacyjne mogą wynikać z opóźnionego rozwoju ośrodkowego układu nerwowego w związku z wolniejszym tempem dojrzewania struktur nerwowych, a dokładniej z :

  • nieustabilizowanej organizacji motoryki;
  • nie zakończonego rozwoju motoryki artykulacyjnej;
  • trudności w przyswajaniu sobie pojęć;
  • nie ukończonego rozwoju słuchu fonematycznego;
  • nie zakończonego rozwoju kinestezji mowy.

Opanowanie zdolności ekspresyjno-percepcyjnych zależne jest od wykształcenia : słuchu fizjologicznego, słuchu fonematycznego, pamięci słuchowej wyrazów, kinestezji artykulacyjnej. Wymienione pojęcia to nazwy funkcji , za które odpowiadają różne obszary kory mózgowej. Ich niewykształcenie się, zniesienie, zaburzenie bądź opóźnienie rozwoju może wywołać odpowiednie- zależnie od rodzaju funkcji – zaburzenia lub zakłócenia rozwoju mowy.

Słuch fizjologiczny inaczej fizyczny jest zdolnością :

– odbioru

– analizy

– syntezy

zjawisk akustycznych a jego zaburzenia powoduje głuchotę.

Kinestezja artykulacyjna oznacza czucie ułożenia narządów artykulacyjnych (czyli czucie napięcia mięśniowego tych narządów) właściwego artykulacjom poszczególnych głosek, jest to informacja z obwodu, czyli z mięśni narządów artykulacyjnych o ich aktualnej pozycji. Czucie to wykształca się później niż słuch fonematyczny, o czym świadczą trudności artykulacyjne  dzieci, które mają prawidłowo wykształcony słuch fonematyczny. Kinestezja (czyli czucie ruchu) stanowi element składowy somestezji (czyli czucia ciała – bólu temperatury) i umożliwia kontrolę sprawnego przebiegu wykonywanych ruchów artykulacyjnych (motoryki mowy).Brak informacji z obwodu (czyli zaburzenia gnozji kinestetyczno-oralnej, kinestezji artykulacyjnej) prowadzi do zaburzeń somestezji czyli zaburzeń motoryki mowy czyli odczuwania realizacji ruchów artykulacyjnych ( ich kierunku i siły). Brak czucia napięcia mięśni narządów mowy utrudnia bądź uniemożliwia wykonywanie odpowiednich ruchów artykulacyjnych.

Słuch fonematyczny wywodzi się od terminu fonem, który oznacza zespół cech dystynktywnych głoski, występujących jednocześnie i służących do odróżnienia wyrazów. Daje możliwość rozróżnienia słów, które są zbudowane z głosek danego języka. Jest podstawowym elementem czynności percepcji mowy, który warunkuje osiągnięcie prawidłowego rozwoju mowy oraz umiejętności pisania i czytania, to zdolność niezbędna do wymawiania i cech głoski.

Pamięć słuchowa jest zdolnością przechowywania w pamięci wzorców słuchowych wyrazów czyli pamięć ich :

– długości(liczba sylab w wyrazie)

– kolejności sylab

– liczby głosek w sylabie

Pamięć słuchowa to zdolność zatrzymania w pamięci ciągu wyrazów połączonych związkami logiczno-gramatycznymi. Pamięć słuchowa jest potrzebna zarówno do czynności nadawania jak i dla czynności odbioru

 

RODZICU PAMIĘTAJ!

Im większą dbałość będziesz przykładał do swoich wypowiedzi, mówiąc do dziecka wyraźnie, bez pośpiechu, odpowiednio głośno  oraz pełnymi zdaniami tym większe masz  szanse na czystość i poprawność wymowy u swojego dziecka. 😉

 

Przygotowała

Marta Kapela

 

  • Oh.life z życia logopedy

Możliwość komentowania została wyłączona.