depositphotos_133546580-stock-illustration-winter-lady-in-the-crown

Zamierzenia grudzień

Czego uczymy się w grudniu

Tydzień 15: Zima tuż, tuż
Tydzień 16: Prąd pomaga w przygotowaniach do Świąt
Tydzień 17:
Boże Narodzenie
Tydzień 18:
Witamy Nowy Rok

Umiejętności dziecka:
-wybiera ilustracje z zimowym krajobrazem

-dzieli wyrazy na sylaby i głoski

-łączy napis z obrazkiem

-aktywnie uczestniczy z ćwiczeniach

-słucha wiersza z uwaga

-wypowiada się nt. treści wiersza

-ma orientację w schemacie ciała i wykonuje określone zadania z tym związane

-precyzyjnie kreśli linie pionowe i ukośne

-recytuje  poznany wiersz z pamięci

-czyta nazwy pór roku

-wymieni cechy charakterystyczne dla poszczególnych pór roku

-samodzielnie projektuje swoją pracę plastyczną

-zna znak graficzny cyfry 6

-rozpoznaje cyfrę 6 spośród innych

-koloruje wg kodu

-buduje dłuższe zdania podczas wypowiadania się

-ubiera właściwy strój w czasie zimy

-zna rodzaje elektrowni

– zna znak graficzny litery e, E

-czyta sylaby i krótkie wyrazy

-pisze litery  e, E po śladzie i samodzielnie

-potrafi powiedzieć „Jak powstaje prąd?”

-wyszukuje wyrazy na określoną liczbę sylab

-przelicza sylaby  w słowach 

-zna etapy przygotowania świątecznych ciasteczek

-słucha z uwaga przepisu na świąteczne ciasteczka

-pomaga w przygotowaniu ciasteczek

-sprawnie posługuje się nożyczkami

-przelicza w zakresie 6 i więcej

-odróżnia i nazywa powstałe dźwięki

-słucha uważnie opowiadania

-odpowiada na pytania

-rozumie potrzebę czystości w czasie wspólnych spotkań

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia   zgodnie z treścią rymowanek

-zna przeznaczenie urządzeń elektrycznych

-recytuje wiersz z pamięci

-dzieli słowa na głoski i sylaby

-zna znak graficzny litery r R

-dokonuje analizy i syntezy słuchowej

-czyta sylaby i krótkie wyrazy

-pisze literę „ r R” po śladzie i samodzielnie

-aktywnie uczestniczy w zabawie darmowej

-przelicza w zakresie 6

-zna i stosuje znaki matematyczne w działaniach

-zna dni tygodnia i potrafi je wymienić

-zna znak graficzny cyfry 7

-przelicza w zakresie do 7 i więcej

-chętnie spaceruje

-pisze cyfrę 7 samodzielnie i po śladzie

-ma dobrą orientację przestrzenną

-wskazuje właściwie kierunki: lewy, prawy

-wymieni nazwę dzisiejszego dnia tygodnia

-rozpoznaje znak graficzny cyfry 7

-odczyta globalnie nazwy miesięcy

-zna datę swoich urodzin 

-wymieni nazwy miesięcy wg kolejności

Piosenki

Fantastyczny gość

1.Jest taki ktoś,
fantastyczny gość, co nie wie, gdzie są drzwi.

Wszystkie dachy zna. Białą brodę ma i każdy o nim śni.

Spełnia dziecięce marzenia.

Smutek w kolory zamienia.

Pędzi saniami po niebie do Ciebie….

ref. Hop, hop, zróbmy mu miejsce.

Hop, hop, w domu i w sercu.

Hop, hop, hop, hop – Mikołaju zapraszamy.

Hop, hop, zróbmy mu miejsce.

Hop, hop, w domu i w sercu.

Hop, hop, hop, hop – Mikołaju już czekamy.

  1. Nagle ten ktoś, fantastyczny gość, co nie wie, gdzie są drzwi.

Zjawia się tu podczas mego snu. Prezenty daje mi.

Spełnia dziecięce marzenia.

Smutek w kolory zamienia.

Pędzi saniami po niebie do Ciebie…

ref. Hop, hop, zróbmy mu miejsce.

Hop, hop, w domu i w sercu.

Hop, hop, hop, hop – Mikołaju zapraszamy.

Hop, hop, zróbmy mu miejsce.

Hop, hop, w domu i 

w sercu.

Hop, hop, hop, hop – Mikołaju już czekamy.

Zima, zima, zima

Zima, zima, zima – pada, pada śnieg

Jadę, jadę w świat sankami

Sanki dzwonią dzwoneczkami Dzyń, dzyń, dzyń…….

Zasypane pola – w śniegu cały świat

Biała droga hen przed nami

Sanki dzwonią dzwoneczkami Dzyń, dzyń, dzyń…….

Jaka pyszna sanna – parska raźno koń

Śnieg rozbija kopytkami

Sanki dzwonią dzwoneczkami Dzyń, dzyń, dzyń…….

Jedzie Zima” autor nieznany

Jedzie pani Zima,
na koniku białym,
spotkały ją dzieci,
pięknie powitały:
– Droga bani Zimo,
sypnij dużo śniegi,
żeby nam saneczki
nie ustały w biegu.

 

Wiersz zimowy: „Lepimy bałwana” Tadeusz Kubiak

Od samego rana lepimy 
lepimy bałwana.
Nos ma z marchwi, wielki,
oczy – dwa węgielki.
Co to? Jaś ze Zbyszkiem
niosą jeszcze miskę!
No i patrzcie – oto
bałwan w kapeluszu!
Teraz już mu śnieżek
nie zaprószy uszu.

Możliwość komentowania została wyłączona.