6511969

Z logopedią na TY – GRUDZIEŃ

Z LOGOPEDIĄ NA TY

Rodzicu!

Czy wiesz, że w 3 rok życia dziecko :

  • Rozwija funkcję symboliczną języka;
  • Do końca 3 roku życia stabilizuje się opanowanie zdań pojedynczych rozwiniętych oraz zdań złożonych;
  • Dziecko zaczyna używać zdań wielokrotnie złożonych;
  • Intensywnie rozwija się fleksja (dział gramatyki będący częścią morfologii. Zajmuje się wyrazami odmiennymi, czyli takimi, które mogą występować w różnych formach gramatycznych, np. dom, domu, domem, domami).

Dziecko w 3 roku życia używa głównie wyrazów umożliwiających mu porozumiewanie się z otoczeniem i zaspakajanie podstawowych potrzeb. W słowniku 3- latka możemy znaleźć :

  • Imiona własne i pospolite osób jak i zwierząt;
  • Nazwy pokarmów, napojów, ubrań, części ciała, przedmiotów codziennego użytku, zabawek, urządzeń, wyposażenia mieszkania czy środków lokomocji;
  • Dziecko nie zauważa rzeczowników oznaczających pojęcia abstrakcyjne;
  • Natomiast czasowniki używane są do określenia funkcji biologicznych, bezpośredniej wymiany obserwacji z otoczeniem, własnych ruchów i czynności wykonywanych przez siebie;
  • Znajdujemy także przymiotniki i przysłówki wartościujące np. ładny -brzydki oraz oznaczające rozmaite cechy zmysłowe jak barwa czy kształt.

W słowniku 3-latka obecne są wszystkie części mowy, które odzwierciedlają różne kategorie rzeczywistości. Gdy dziecko osiąga 3 rok życia jego słownictwo rozrasta się zarówno w zakresie liczebności jaki i różnorodności treściowej. Przeciętny słownik 3-latka to około 1000 słów, a często i 1500.

RODZICU PAMIĘTAJ!

Im więcej będziesz rozmawiał z swoim dzieckiem, im więcej będziesz czytał książek swojemu dziecku, tym  bogatszy będzie jego słownik. 😉

Przygotowała

Marta Kapela

Agnieszka Banaszkiewicz ”Aktywizacja mowy w pierwszych latach życia”

Możliwość komentowania została wyłączona.