7627693

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze LISTOPAD

ZAMIERZENIA NA MIESIAC LISTOPAD

 

Czego uczymy się w listopadzie w grupie sześciolatków?

Tydzień 11: Jestem małym patriotą
Tydzień 12:
Jak przekazujemy informacje
Tydzień 13:
Chcę mieć przyjaciela
Tydzień 14:
Tutaj rosły paprocie

Umiejętności dziecka:
-interesuje się tematyką patriotyczną

-dba o porządek w miejscu zabawy

-rozpoznaje i nazywa figury geometryczne

-pamięta o dokładnym myciu rąk

-odżywia się zdrowo

-dokonuje analizy i syntezy słuchowej

-czyta sylaby i krótkie wyrazy

-samodzielnie kreśli poznane litery

-pisze litery w określonym kierunku

– odgaduje zagadki słuchowe

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-dzieli słowa na sylaby

-dzieli słowa na głoski

– potrafi odpowiedzieć na pytanie: Kim jest patriota?

-zna znaki graficzne cyfr od 1-5 oraz znaki -,=,+

-wie na czym polega praca listonosza, urzędnika poczty

-recytuje wiersz i śpiewa piosenki dla Mikołaja

-wypowiada się nt.  pracy górnika

 

Możliwość komentowania została wyłączona.