6511969

Z logopedią na TY – listopad

Z LOGOPEDIĄ NA TY

Rodzicu!

Czy wiesz, że w 2 rok życia dziecko :

 • Dostrzega związek między tworzeniem wyrazów a ich rozumieniem, wraz ze wzrostem liczby rozumianych i wypowiadanych słów rozwija się sprawność artykulacyjna;
 • Około 18 miesiąca życia kończy się etap przejściowy do wypowiedzi niejęzykowych do językowych;
 • Na przełomie 2/3 roku życia rozpoczyna się etap tworzenia własnych reguł fonologicznych;
 • Dziecko coraz szybciej rozpoznaje wyrazy, słuchowo rozpoznaje wszystkie fonemy, lepiej wymawia krótsze wyrazy o prostej strukturze.

W pierwszym półroczu 2 roku życia funkcję wypowiedzi w mowie dziecka pełnią ułamki wyrazów, pojedyncze wyrazy. Natomiast w drugim półroczu mamy już złożenie razem kilku wyrazów, choć jeszcze bez zastosowania reguł gramatycznych. Istotną rolę w komunikacji wciąż odgrywa jeszcze prozodia – melodia, akcent, a później rytm. Nadal istotnym elementem jest używanie przez dziecko wyrazów dźwiękonaśladowczych.

Wymowa 2 dziecka cechuje się dużą zmiennością, występują samogłoski: i, e, a, o, czasem: u, spółgłoski: p, b, t, d czasem: k, g, f, w nieraz n, ś, ź, ć, dź (często międzyzębowo).

Do cech charakterystycznych  dla artykulacji tego okresu należą:

 • Palatelizacja wszystkich głosek twardych (zmiękczanie głoski);
 • Powtarzanie sylaby w wyrazie (tej najczęściej akcentowanej);
 • Opuszczanie głosek najczęściej w nagłosie lub wygłosie(czyli na początku i końcu wyrazu);
 • Opuszczanie sylab (najczęściej tych nieakcentowanych);
 • Upraszczanie grup spółgłoskowych;
 • Elizje ( regularne usunięcie samogłoski);
 • Upodobnienie głosek;
 • Kontaminacje (utworzenie nowego wyrazu przez połączenie, skrzyżowanie,  nałożenie na siebie części dwóch podobnych wyrazów w jeden np. pstry + srokatydało pstrokaty);
 • Substytucje (czyli zamiany na głoski ś, ź, ć, dź lub s, z, c, dz ) głosek trudniejszych na łatwiejsze.

W 2 roku życia zwiększa się liczba używanych słów, a dziecko rozumie więcej słów niż samo wymawia. Przyjmuje się , że w 18 miesiącu życia bierny słownik dziecka może liczyć około 100 leksemów (abstrakcyjne formy wyrazu). Między 16 a 24 miesiącem życia obserwujemy u dziecka ,,eksplozję słownictwa,, – szybki przyrost leksemów, następujący prawie zawsze po opanowaniu przez dziecko pierwszych 50 słów. Zjawisko to zbiega się z intensywną nauką chodzenia oraz przyspieszonym rozwojem poznawczym. Okres ten trwa do czasu, gdy dziecko zaczyna budować wypowiedzi złożone z więcej niż jednego słowa, czyli do wieku ok 2 lat. Do tego czasu dziecko włącza do mowy czynnej średnio 9 nowych słów dziennie.

RODZICU PAMIĘTAJ!

Każde dziecko jest wyjątkowe i rozwija się w własnym tempie 😉

Przygotowała

Marta Kapela

Agnieszka Banaszkiewicz ”Aktywizacja mowy w pierwszych latach życia,,

 

Możliwość komentowania została wyłączona.