mmmmm

Czego uczymy się w listopadzie w grupie „Chochliki” i „Iskierki”?

Tydzień 1: Dbamy o zdrowie jesienią

Tydzień 2: Jestem małym patriotą
Tydzień 3:
Jak przekazujemy informacje
Tydzień 4:
Mój przyjaciel miś
Tydzień 5:
Tutaj rosły paprocie

Umiejętności dziecka:
-sprząta po skończonej zabawie

-rysuje dom, koloruje rysunek

-reaguje na polecenia

-zna symbole narodowe

-wskazuje na mapie Polskę

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-jest samodzielne

-rozpoznaję i nazywa figury geometryczne

-układa z figur smoka

-rozpoznaje miejsca w Polsce

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-maszeruje w rytm muzyki

-rysuje pastelami

-przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-układa rytmy z kolorowych kartoników

-rozpoznaje polską flagę i nazywa miejsce

-reaguje na polecenia nauczyciela

-sprząta po skończonej zabawie

-układa wg wzoru

-słucha uważnie piosenek

-wypowiada się nt. naszej Ojczyzny

-słucha utworów muzyki klasycznej

-rozumie czym jest Święto Niepodległości

-zna niektóre wydarzenia historyczne

-zna swój adres

-określi drogę listu od nadawcy do odbiorcy

-stosuje się zasad i reguł zabawy

-zna i bawi się w zabawę „Chodzi lisek…..”

-śpiewa piosenkę

-aktywnie uczestniczy w zabawie „Karuzela”

-reaguje na zmianę polecenia

-ryzuje kredkami na określony temat

-zna drogę listu od nadawcy do odbiorcy

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia mowy

-posługuje się pojęciami określającymi położenie w przestrzeni

-odgaduje tytuły bajek, ich bohaterów

-układa misia z gotowych elementów

-przelicza w zakresie dostępnym dzieciom

-odgaduje czynności wykonywane przez misia

-czerpie radość ze wspólnej zabawy

-bierze udział w zajęciach porannych

-dopasowuje strój do pogody

-odgaduje nazwę instrumentu

-aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej

-nazywa niektóre z dinozaurów

-wypowiada się zdaniem nt. dinozaurów

-prawidłowo wypowiada określone sylaby

-przestrzega ustalonych zasad

-jest pomysłowe i twórcze

-jest samodzielne w szatni

-ilustruje ruchem treść piosenki

-określa położenie przedmiotów

-klasyfikuje ze względu na wygląd

PIOSENKI I WIERSZYK

Kolczasty jeż”.

A w ogrodzie jeżyk śpi.
Zbudź się, jeżu, zbudź.
Lecz nie podam ręki ci,
bo mnie będziesz kłuć.

Chociaż na grzbiecie
jeżyk kolce ma,
to każde z dzieci
lubi go jak ja.

Mój jeżyku, odwiedź nas,
do przedszkola spiesz.
Był już kotek gościem raz,
może być i jeż.

Chociaż na grzbiecie…

Trzy symbole narodowe.

Każde państwo ma symbole

Flagę, godło, hymn

Po tym dziecko rozpoznaje

Narodowość w kraju swym

Hymnem Polski jest Mazurek

Pan Wybicki pisał go

Gdy na włoskiej obcej ziemi

Walczyć o nasz kraj tam szło

Flaga Polski z dawien dawna

Dwa kolory ma

Biel u góry, czerwień pod nią

Każdy to już zna

Godło Polski orzeł biały

Wokół tło czerwone

Na głowie korona

Skrzydła rozłożone

„Zła pogoda”

1. Zła pogoda, kapie woda,

kapie z nieba, kap, kap, kap.

A w kaloszach do przedszkola

idą dzieci, chlap, chlap, chlap!

Ref. Kap, kap, kap,

kap, kap kap,

idą dzieci,

chlap, chlap, chlap!

Kap, kap, kap,

kap, kap kap,

idą dzieci,

chlap, chlap, chlap!


„Deszczyk”
Pada, pada, deszczyk pada
Deszczu już za wiele,
Deszczu już za wiele.
Pójdę do przedszkola,
Bo mi tam weselej.
Pójdę do przedszkola
bo mi tam weselej.
Pożycz, pożycz mi babuniu
Swego parasola,
Swego parasola.
Chociaż deszczyk pada,
Pójdę do przedszkola.
Chociaż deszczyk pada,
Pójdę do przedszkola.

Możliwość komentowania została wyłączona.