wrzesien

Czego uczymy się we wrześniu w grupie Iskierki?

Tydzień 1: Jestem w przedszkolu
Tydzień 2:
Jestem grzecznym przedszkolakiem
Tydzień 3:
Droga do przedszkola
Tydzień 4:
Jestem w parku i w lesie
Tydzień 5: Jesień w sadzie

Umiejętności dziecka:
-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-uważnie słucha i rozpoznaje głos kolegów

-wypowiada się na temat kącików w swojej sali

-nazywa kąciki zbaw

-bawi się zgodnie z zasadami wspólnego kodeksu

-wykonuje podskoki obu nóż

-idzie w parze podczas spaceru

-stara się podskakiwać obunóż

-zapamiętuje miejsce położenia przedmiotu

-mówi umiarkowanym głosem

-rysuje siebie, przykleja kartkę ze swoim imieniem

-segreguje zabawki wg koloru

-rysuje swój autoportret

-właściwie posługuje się kredkami

-jest skoczne

-bawi się w sposób bezpieczny na placu

-skacze obunóż

-powtarza słowa rymowanki wykonując odpowiednie ruchy

-odkłada zabawki na miejsce

-odnajduje wyrazy przeciwstawne i je wypowiada

-posługuje się pojęciami wysoko, nisko

-śpiewa piosenkę i wykonuje właściwe ruchy

-zauważa zmiany w przyrodzie

-chętnie ćwiczy i śpiewa

-rozpoznaje osobę po opisie słownym

-jest spostrzegawcze

-dzieli się zabawkami

-samodzielnie dokonuje wyboru zabawek i zabawy

-przelicza i posługuje się pojęciami: na, pod, za ,obok

-ma poczuci rytmu

-śpiewa rymowankę

-reaguje na zmianę tempa i rytmu

-ilustruje treść piosenki ruchem

-aktywnie uczestniczy w zabawie muzycznej

-koloruje wg wzoru

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne

-układa rytmy z wykorzystaniem zabawek

-zna pomieszczenia w przedszkolu i potrafi we właściwy sposób z nich korzystać

-wypowiada się zdaniem

-nie oddala się od grupy w czasie spaceru

-potrafi skakać obunóż

-powtarza dźwięki głośno i cicho

-samodzielnie wykonuje prace plastyczną

-przestrzega ustalonych wcześniej zasad

-wypowiada się na określony temat

-rozpoznaje i nazywa swoje emocje

-zauważa zmiany na drzewach

-potrafi się zrelaksować

-koloruje rysunek

-przestrzega ustalonych zasad

-odgaduje zagadki

-lepi z plasteliny określone przedmioty

-koloruje rysunek wg wzoru

-prawidłowo posługuje się kredkami

-słucha poleceń nauczyciela

-przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zbaw na palcu

-odgaduje nazwy przedmiotów po dotyku

-szanuje zabawki

-rysuje swojego kolegę

-zapamiętuje rymowankę

-chętnie ćwiczy

-rozpoznaje i wskazuje kierunki: prawy, lewy

-nazywa swoje części ciała

-wymieni części ciała tworzące pary

-bawi się zgodnie razem z innymi dziećmi

-reaguje na polecenia

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne

-odkłada zabawki na miejsce

-bawi się w sposób bezpieczny i zgodny

-wycina elementy puzzli

-składa obrazek w całość

-posługuje się określeniami: duży, mały

-rozpoznaje dźwięki wysokie i niskie

-improwizuje do muzyki

-reaguje na polecenia

-samodzielnie przebiera się w szatni we właściwy strój

-szybko ustawia się w pary

-rysuje na określony temat

-odgaduje dźwięki wydawane przez instrumenty

-posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem

-tworzy własne wypowiedzi

-chętnie uczestniczy w zabawach integracyjnych

-z uwagą i zachowując właściwą postawę ogląda film

-wypowiada się na temat treści filmu

-przestrzega zasad kodeksu

-odnajduje szybko parę

-aktywnie uczestniczy w zabawie muzyczno-ruchowe

-przestrzega ustalonych zasad

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-rysuje i koloruj samochody

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne

-aktywnie ćwiczy

-słucha uważnie nauczyciela

-przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie obserwacji

-zna zasady przechodzenia przez ulice i poruszania się po chodniku

-reaguje na sygnał wzrokowy

-recytuje rymowankę

-bawi się zgodnie w małych grupach

-dzieli się swoją wiedzą

-naśladuje głosem dźwięki

-nazywa niektóre ze znaków drogowych

-wycina po linii prostej

-reaguje na polecenia

-w bezpieczny sposób korzysta ze sprzętu na palcu zabaw

-reaguje na polecenia

-precyzyjne łączy kreski i koloruje

-potrafi ocenić postepowanie

-aktywnie uczestniczy w zabawie pantomimicznej

-porównuje wielkość przedmiotów

-posługuje się określeniami „przód”, „tył”

-sprawnie wykonuje polecenia nauczyciela

-nazywa marki samochodów

-przelicza dźwięki i podaje właściwą ich liczbę

-rysuje po śladzie

-kontroluje swój glos podczas zabawy z kolegami

-rysuje linie pionowe

-powtarza słowa piosenki

-ma poczucie rytmu

-zauważa zmiany w przyrodzie jesienią

-naśladuje w zabawie pojazdy

-odgaduje zagadki

-rysuje pojazd

-bawi się wg własnego wyboru

-wymienia słowa o znaczeniu przeciwnym

-wypowiada się nt. pojazdów uprzywilejowanych

-za numery telefonów

-podaje sposoby rozwiązania trudnych sytuacji na drodze

-orientuje się w kierunkach: na lewo, na prawo

-układa rytmy z figur

-bawi się zgodnie w zespołach

-potrafi precyzyjne wycinać i przyklejać

-powtarza rytmicznie słowa

-słucha uważnie treści wiersza

-wypowiada się na tematy związane z jesienią

-wymieni dary jesieni

-nazywa drzewa

-naśladuje określone czynności

-bawi się zgodne ze swoimi zainteresowaniami

-szanuje prawa innych podczas zabawy

-stara się precyzyjnie kolorować

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-prosi o pomoc nauczyciela w razie trudności

-słucha poleceń

-segreguje dary jesieni

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-segreguje liście określając ich kształt, kolor

-układa rytmy z liści

-słucha poleceń podczas zabawy ruchowej

-zauważa zmiany w otoczeniu

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-spacerując z listkiem postępuje wg instrukcji

-porządkuje zabawki po skończonej zabawie

-powtarza słowa rymowanki

-rysuje spirale „tory wirujących listków”

-wymieni cechy jesieni

-ilustruje ruchem treść piosenki

-słucha wiersza z uwagą

-rozpoznaje i nazywa jesienne kolory

-reaguje na polecenia nauczyciela

-chętnie koloruje wspólny obrazek

-bawi się zgodnie z innymi

-lepi określone formy z plasteliny

-tworzy logiczne wypowiedzi

-zbiera liście , tworzy bukieciki

– reaguje na polecenia nauczyciela

-prawidłowo mówi zgłoski

-rysuje drzewa

-właściwie się zachowuje

-wycina jabłuszka i przykleja wg polecenia

-prawidłowo wypowiada zgłoski

-słucha uważnie wiersza i zapamiętuje jego treść

-recytuje fragmenty wiersza

-ma poczucie równowago

-podczas spaceruj idzie para za parą

-ma poczucie równowagi

-samodzielnie kalkuje wzory i koloruje

-tworzy logiczne wypowiedzi

-współdziała z innymi w zabawie

-dzieli słowa na sylaby

-chętnie ćwiczy

-wykonuje prace wg instrukcji

-dba o porządek w miejscu pracy

-ma poczucie równowagi

-wykonuje zadania matematyczne

-rysuje po śladzie

-kreśli w powietrzu kształty owoców

-przelicza w zakresie do 3 i więcej

-tworzy pary

-rozumie sens i znaczenie spacerów

-koloruje obrazek wg kodu

-posługuje się umiarkowanym głosem

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-przelicza prawidłowo

-odgaduje owoce po dotyku

-rozpoznaje i nazywa instrumenty perkusyjne

-ma poczucie rytmu

-gra na wybranych instrumentach

-zna smaki owoców i opisuje je słowami

-rysuje obrazek na dany temat

– sprawnie rysuje pętle wokół grupy przedmiotów

-nazywa owoce i przetwory z nich zrobione

-tworzy dłuższe wypowiedzi

-rozumie potrzebę zdrowego odżywiania

-potrafi wypełnić plasteliną daną powierzchnię

-śpiewa poznaną piosenkę

Piosenki

JESTEM OBIE PRZEDSZKOLACZEK

Jestem sobie przedszkolaczek
Nie grymaszę i nie płaczę
Na bębenku marsza gram
Ram tam tam ram tam tam
Na bębenku marsza gram
Ram tam tam ram tam tam

Mamy tu zabawek wiele
Razem bawić się weselej
Bo kolegów dobrych mam
Ram tam tam ram tam tam
Bo kolegów dobrych mam
Ram tam tam ram tam tam

Mamy klocki kredki farby
To są nasze wspólne skarby
Bardzo dobrze tutaj nam
Ram tam tam ram tam tam
Bardzo dobrze tutaj nam
Ram tam tam ram tam tam

Kto jest beksą i mazgajem
Ten się do nas nie nadaje
Niechaj w domu siedzi sam
Ram tam tam ram tam tam
Niechaj w domu siedzi sam
Ram tam tam ram tam tam

KOLOROWE LISTKI

Kolorowe listki z drzewa spaść nie chciały.
Kolorowe listki na wietrze szumiały.
Szu, szu, szu, szumiały wesoło.
Szu, szu, szu, wirowały w koło.

Kolorowe listki bardzo się zmęczyły.
Kolorowe listki z drzewa zeskoczyły.
Hop, hop, hop, tak sobie skakały.
Hop, hop, hop, w koło wirowały.

Kolorowe listki spadły już na trawę.
Kolorowe listki skończyły zabawę.
Cicho, sza, listki zasypiają.
Cicho, sza, oczka zamykają.

Wiersze

MAM 3 LATKA

Mam 3 latka, 3 i pół
brodą sięgam ponad stół.
Do przedszkola chodzę z workiem
i mam znaczek z muchomorkiem.
Pantofelki ładnie zmieniam,
myję ręce do jedzenia.
Zjadam wszystko z talerzyka,
tańczę, kiedy gra muzyka.
Umiem wierszyk o koteczku,
o tchórzliwym koziołeczku,
i o piesku co był w polu,
nauczyłam się w przedszkolu

CO WYROSŁO W SADZIE?

Co wyrosło w sadzie

u cioci Marysi?

Bardzo dużo jabłek

na gałęziach wisi.

Na pewno są smaczne,

pachnące, czerwone.

A w pysznej szarlotce

moje ulubione.

Możliwość komentowania została wyłączona.