dzieci

Informacja dla Rodziców dzieci, które we wrześniu 2022 r. rozpoczynają w naszych przedszkolach edukację przedszkolną.

Szanowni Państwo                

Zgodnie z paragrafem 15 pkt 10  Regulaminu przeprowadzania rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” w Rosnówku i oddziału zewnętrznego w Szreniawie  w dniach: 23 maja 2022 do 1 czerwca 2022 Rodzice/Prawni Opiekunowie zobowiązani są podpisać „oświadczenie na czas edukacji dziecka”.

Wraz z oświadczeniem proszę wypełnić  jeszcze:

– Oświadczenie woli zapisu dziecka do przedszkola

– Zgodę Rodziców  na umieszczenie danych dziecka  na liście grupowej oraz w szatni 

Wszystkie dokumenty dostępne są na naszej stronie w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub „Rekrutacja”

Wypełnione i podpisane, przez oboje rodziców dokumenty proszę  dostarczyć osobiście do placówki    w Rosnówku, ul. 1 Maja 39 lub w Szreniawie, ul. Poznańska 6. Dokumenty można  umieścić w zaklejonej kopercie, kopertę wrzucić do skrzynki pocztowej zawieszonej przy furtce przedszkolnej. W/W dokumenty można również dostarczyć do przedszkola w dniu 30 maja 2022. W tym dniu o godz. 17.00 w przedszkolu   w Rosnówku, ul 1 Maja 39 odbędzie się zebranie informacyjno-organizacyjne, na które serdecznie zapraszam Rodziców z obu przedszkoli.

Zachęcam również do śledzenia naszej strony internetowej. 

Możliwość komentowania została wyłączona.