The hands of the child who smeared on the gray background.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne MARZEC

Założenia na MARZEC

Tydzień GDZIE PUKA SZTUKA?

 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie wiedzy o kinie
 • budzenie zainteresowania literami
 • doskonalenie umiejętności matematycznych
 • budzenie zainteresowania teatrem
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie wyobraźni podczas słuchania muzyki
 • ćwiczenia umiejętności wykorzystywania rekwizytu podczas zabawy
 • poznawanie zasad kulturalnego zachowania się w muzeum
 • poznawanie instrumentów orkiestrowych
 • rozwijanie umiejętności plastycznych

 

Założenia na MARZEC

Tydzień CO ŁĄCZY KURĘ I DINOZAURA?

 • rozwijanie mowy
 • pogłębianie wiedzy na temat dinozaurów
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • wspieranie postawy badawczej
 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • hartowanie organizmu podczas zabaw na świeżym powietrzu
 • rozwijanie wyobraźni
 • wspieranie zainteresowania muzyką i śpiewem
 • wspieranie myślenia przyczynowo-skutkowego

 

Założenia na MARZEC

Tydzień DLACZEGO W MARCU JEST JAK W GARNCU?

 • rozwijanie mowy
 • budzenie zainteresowania literami
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • ćwiczenie aparatu mowy
 • zapoznanie z wybranymi zjawiskami przyrodniczymi
 • zapoznanie z obiegiem wody w przyrodzie
 • rozwijanie umiejętności plastycznych

 

Założenia na MARZEC

Tydzień GDZIE UBIERA SIĘ PANI WIOSNA?

 • rozwijanie mowy
 • budzenie zainteresowania literami
 • doskonalenie orientacji przestrzennej
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • ćwiczenie umiejętności improwizacji ruchowych
 • poznanie wybranych ptaków wędrownych
 • zapoznanie ze zjawiskami charakterystycznymi dla wiosny
 • zapoznanie z ludowymi obrzędami dotyczącymi wiosny
 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • zapoznanie z budową kwiatów

 

Założenia na MARZEC

Tydzień Z CZEGO TO JEST ZROBIONE?

 • rozwijanie mowy
 • budzenie zainteresowania literami
 • wspieranie logicznego myślenia
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie wyobraźni
 • przełamywanie bariery nieśmiałości
 • poznawanie sposobu otrzymywania sera
 • poznanie pochodzenia wełny
 • poznanie sposobu otrzymywania papieru
 • rozwijanie umiejętności plastycznych
 • wzbudzanie postaw społecznych – tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka

Możliwość komentowania została wyłączona.