Pomagajmy

Zachęcamy do pomagania

 ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA W ZBIÓRCE. ŻYWNOŚĆ Z DŁUGIM TERMINEM PRZYDATNOŚCI ORAZ CHEMIĘ I ŚRODKI HIGIENICZNE PROSZĘ WKŁADAĆ DO WYSTAWIONEGO W PRZEDSZKOLU POJEMNIKA. ZGROMADZONE  PRODUKTY ZOSTANĄ PRZEKAZANE DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOMORNIKACH. PRACOWNICY OŚRODKA PRZEKAŻĄ ZEBRANE ŚRODKI NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM Z TERENU NASZEJ GMINY.

                                           „Dobro. Im więcej go dajesz tym więcej dostajesz” 

                     

Możliwość komentowania została wyłączona.