Listopad

Listopad

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŻDZIERNIK

 

DLA GRUPY SKRZATY 

 1. Moja rodzina
 • rozwijanie mowy,
 • budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4,
 • rozwijanie szybkości i zwinności,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wyrabianie poczucia świadomości ruchu,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • wykorzystanie w pracy materiałów odpadowych,
 • poznawanie właściwości magnetycznych magnesu,
 • budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • podawanie cech rodziców,
 • uświadamianie, że zabawy dawne i obecne są bardzo podobne,
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 1. Mój dom
 • rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmu,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • sprawne reagowanie na sygnały – słowne i muzyczne,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • poznawanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych,
 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie zwyczajów kotów i psów,
 • rozwijanie narządów artykulacyjnych,
 • utrwalanie nazewnictwa urządzeń elektrycznych i ich zastosowania w domu.
 1. Moje prawa i obowiązki
 • rozwijanie mowy,
 • uświadamianie dzieciom ich praw,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • poznawanie cech trójkąta,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • utrwalenie kroku poloneza,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • utrwalanie poznanych praw dziecka,
 • przybliżanie zjawiska przewodnictwa cieplnego,
 • poznawanie materiałów, które przewodzą ciepło,
 • zapoznanie z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka.
 1. Moje zdrowie i bezpieczeństwo
 • rozwijanie mowy,
 • zachęcanie do zdrowego stylu życia,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zachęcanie do dbania o czystość,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie aparatu głosowego,
 • zachęcanie do wykonywania prostych potraw,
 • przestrzeganie zasad higieny podczas wykonywania kanapek,
 • uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu,
 • uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • zachęcanie do dbania o zęby,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

Listopadowa Piosenka

Płyną niebem ciemne chmury,

Wiatr w kominie śpiewa,

I ostatnie złote liście, Opadają z drzewa,

Ref: Listopadowa piosenka, Jak deszczu kropelka,

Listopadowa piosenka, Kap, kapu, kap

Już listopad wieje chłodem,

Kropi zimnym deszczem,

W parku trzęsą się chochoły,

Jakby miały dreszcze

Ref: Listopadowa piosenka…

Pan listopad swój parasol,

Mocno w ręce trzyma I powiada,

że niedługo, Przyjdzie do nas zima

Parasolki

Kiedy jest deszczowy dzień.

Kiedy mokro wszędzie jest.

Kiedy krople deszczu kapią sobie z nieba.

Trzeba cieplej ubrać się.

Parasolka przyda się.

A na nogi dwa kalosze włożyć trzeba.

Parasolek idzie tłum, a wokoło wody szum,

krople deszczu parasolkom bębnią w dachy.

Parasolki lubią deszcz, bardzo chętnie kąpią się.

Może ty polubisz też.

Każdy parasolkę ma,

parasolka nie jest zła,

chociaż czasem wiatr wywróci jej sukienkę.

Z kurzu zawsze otrzep ją,

porozmawiaj trochę z nią,

a na deszczu mocniej ściśnij ją za rękę.

Parasolek idzie tłum, a wokoło wody szum,

krople deszczu parasolkom bębnią w dachy.

Parasolki lubią deszcz, bardzo chętnie kąpią się.

Może ty polubisz też.

Możliwość komentowania została wyłączona.