Ogłoszenie

Szanowni Rodzice, w piątek, 10 listopada 2023 na Platformie e-Zamówienia zostało ogłoszone postępowanie na przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b8597ed3-7ff2-11ee-9aa3-96d3b4440790.

Potencjalni Wykonawcy oferty mogą składać do dnia 22 listopada 2023 r, godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12.00.

 

 

Możliwość komentowania została wyłączona.