Zamierzenia na wrzesień

Umiejętności dziecka:
-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-uważnie słucha i rozpoznaje głos kolegów 

-wypowiada się na temat kącików w swojej sali

-nazywa kąciki zbaw

-bawi się zgodnie z zasadami wspólnego kodeksu

-wykonuje podskoki obu nóż

-idzie w parze podczas spaceru 

-stara się podskakiwać obunóż

-zapamiętuje miejsce położenia przedmiotu

-mówi umiarkowanym głosem

-rysuje siebie, przykleja kartkę ze swoim imieniem

-segreguje zabawki wg koloru

-rysuje swój autoportret

-właściwie posługuje się kredkami

-jest skoczne

-bawi się w sposób bezpieczny na placu

-skacze obunóż

-powtarza słowa rymowanki wykonując odpowiednie ruchy

-odkłada zabawki na miejsce

-odnajduje wyrazy przeciwstawne i je wypowiada

-posługuje się pojęciami wysoko, nisko

-śpiewa piosenkę i wykonuje właściwe ruchy

-zauważa zmiany w przyrodzie

-chętnie ćwiczy i śpiewa

-rozpoznaje osobę po opisie słownym

-jest spostrzegawcze

-dzieli się zabawkami

-samodzielnie dokonuje wyboru zabawek i zabawy

-przelicza i posługuje się pojęciami: na, pod, za ,obok

-ma poczuci rytmu

-śpiewa rymowankę

-reaguje na zmianę tempa i rytmu

-ilustruje treść piosenki ruchem

-aktywnie uczestniczy w zabawie muzycznej

-koloruje wg wzoru

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne

-układa rytmy z wykorzystaniem zabawek

Kolorowe kredki w pudełeczku noszę

Kolorowe kredki bardzo lubią mnie
Kolorowe kredki, kiedy je poproszę
Namalują wszystko to, co chcę!

Namalują domek
I na płocie kota
I wesołe słonko
Na pochmurne dni!
A gdy w kosmos lecieć
Przyjdzie mi ochota
Prawdziwą rakietę
Namalują mi!

Kolorowe kredki w pudełeczku noszę
Kolorowe kredki bardzo lubią mnie
Kolorowe kredki, kiedy je poproszę
Namalują wszystko to, co chcę!

Kiedy jestem smutny
Zawsze mnie pocieszą
Siadamy przy stole
I one, i ja!
Malują cudownie
Małpkę taką śmieszną
Słonia na huśtawce
I w rakiecie lwa!

Wiersz „Jestem duży” Dorota Gellner

Jestem duży!

Byłem mały!

Wróżki mnie zaczarowały!

Jakie wróżki? Dobre wróżki!

  i urosły moje nóżki,

i urosły moje rączki

włosów też mam chyba więcej.

Patrzcie, jak urosłem cały, chociaż byłem taka mały!

Możliwość komentowania została wyłączona.