marzec

Zamierzenia na miesiąc marzec

Umiejętności dziecka:

– interesuje się książkami

– zachowuje właściwą postawę podczas oglądania filmu

– odgaduje bajkowe zagadki

– zna bohaterów i tytuły bajek

-zna cechy marcowej pogody

-wypowiada się nt. treści wiersza

-odnajduje oznaki wiosny w naturze

-maluje akwarelami na określony temat

-prawidłowo korzysta z farb

-jest sprawne ruchowo

-przestrzega ustalonych zasad

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi

-nazywa poszczególne kolory

-nazywa oznaki pogody

-gra na instrumentach perkusyjnych

-odpowiada na pytania związane z treścią opowiadania

-wymieni oznaki wiosny

-zauważa zmiany w przyrodzie wiosną

-śpiewa znane piosenki

-wypowiada się na określony temat

-wie jak należy dbać o zdrowie

-wymienia zdrowe produkty

-śpiewa i tańczy przy znanej piosence

-wypowiada się nt. różnych dyscyplin sportu

-rozpoznaje smaki

-przestrzega zasad higieny i bezpieczeństwa

-dostosowuje ubiór do warunków atmosferycznych

-odgaduje nazwy owoców

-wie kiedy i dlaczego należy myć ręce

-odgaduje nazwy przedmiotów dotykając je

-wie co jest potrzebne roślinom do życia

-zna znaczenie spacerów dla zdrowia każdego człowieka

-interesuje się zjawiskami wiosennymi

-wymienia cechy wiosny

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczna

-wykonuje pracę wg instrukcji

-odgaduje nazwy dźwięków

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-opisuje wygląd roślin

-śpiewa piosenkę

-zna zwyczaje ptaków tj. bociana

-potrafi podać rytm do podanego słowa

-odgaduje zagadki

-nazywa poszczególne zwierzęta wiejskie

-odtwarza podany rytm

-precyzyjnie wycina elementy obrazka

-biega nie potrącając innych

-pomaga innym w potrzebie

-używa zwrotów grzecznościowych

-posługuje się pojęciami: na, pod, za, obok, przed

-nazywa kolory oraz rozpoznaje kwiaty

-wspólnie z innymi wykonuje określone polecenia

-nazywa poszczególne zwierzęta domowe

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-wykleja sylwetę konika kawałkami papieru

-wie co mamy od krowy

-wypowiada się nt. zwyczajów i wyglądu krowy

-odnajduje właściwy kolor

-bawi się w małych zespołach

PIOSENKA

Maszeruje wiosna

Tam daleko gdzie wysoka sosna
Maszeruje drogą mała wiosna
Ma spódniczkę mini sznurowane butki
I jeden warkoczyk krótki

Maszeruje wiosna
A ptaki wokoło
Lecą i świergocą
Głośno i wesoło
Maszeruje wiosna w ręku
Trzyma kwiat gdy go
W górę wznosi
Zielenieje świat

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę
Na ramieniu małą torebeczkę
Chętnie żuje gumę i robi balony
A z nich każdy jest zielony

Maszeruje wiosna
A ptaki wokoło
Lecą i świergocą
Głośno i wesoło
Maszeruje wiosna w ręku
Trzyma kwiat gdy go
W górę wznosi
Zielenieje świat

Wiosno wiosno
Nie zapomnij o nas
Każda trawka chce
Być już zielona
Gdybyś zapomniała inną
Drogą poszła
Zima by została mroźna

Maszeruje wiosna
A ptaki wokoło
Lecą i świergocą
Głośno i wesoło
Maszeruje wiosna w ręku
Trzyma kwiat gdy go
W górę wznosi
Zielenieje świat

„Lubimy bajki”

1. Oj rety, rety, co tu się dzieje,
wszędzie są wróżki i czarodzieje.
To nie do wiary, ja chyba śnię,
wszystko, co zechcę, to spełnia się!

Ref.: No, bo my lubimy bajki,
wtedy, kiedy jest nam źle.
My lubimy takie bajki,
które dobrze kończą się.

2. Jeden ruch różdżką, jedno zaklęcie,
oto księżniczka tańcuje z księciem.
Wróżka Kopciuszka stroi na bal,
tylko macochy trochę mi żal.

Ref.: No, bo my lubimy bajki,
wtedy, kiedy jest nam źle.
My lubimy takie bajki,
które dobrze kończą się.

3. Abrakadabra, hokus-marokus,
w czarach jest siła i mnóstwo pokus.
Dla czarodzieja przestroga ta,
aby nie zbudził śpiącego zła.

Ref.: No, bo my lubimy bajki,
wtedy, kiedy jest nam źle.
My lubimy takie bajki,
które dobrze kończą się. (×2)

Marcowy kucharz” – wiersz

W marcowym garze Marzec gotuje.

Pyszną potrawę dziś przygotuje.

Wsypie garść mrozu, dwie łyżki śniegu,

promyki słońca złapane w biegu.

Deszczu kropelki, sople lodowe

oraz krokusy dwa fioletowe.

Wszystko wymiesza, podgrzeje, schłodzi

I głośno krzyknie: „wiosna nadchodzi”.

Możliwość komentowania została wyłączona.