image

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej

Rodzice, których dzieci w roku szkolnym 2022/2023 będą kontynuować edukację przedszkolną w naszych przedszkolach zobowiązani są w dniach: od 1 do 11 lutego 2022 wypełnić „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym „Słoneczko w Rosnówku”/ oddziale zewnętrznym w Szreniawie

 Dokument powinien być podpisany przez oboje rodziców/prawnych opiekunów.

O deklarację proszę pytać pracowników przedszkola, można również pobrać ją z naszej przedszkolnej strony lub ze strony NABÓR. Wypełnioną deklarację należy zwrócić do przedszkola lub przesłać scanem na przedszkolną pocztę mailową.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów „0” w szkołach objęta jest tym samym systemem NABÓR i tym samym wypełnienie deklaracji w jednej placówce uniemożliwia zgłoszenie dziecka do innego podmiotu. Poniżej dołączam link  do systemu NABÓR https://nabor.pcss.pl/komorniki/przedszkole/podanie 

Możliwość komentowania została wyłączona.