Październik

Październik

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŻDZIERNIK DLA GRUPY SKRZATY 

 1. Idzie jesień… przez ogród i sad

Treści programowe

Przyroda

Przyroda jesienią

 • Rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach.
 • Wykorzystywanie owoców drzew we wszystkich możliwych formach działalności, w tym działalności technicznej.
 • Poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie).
 • Wyjaśnianie znaczenia słów owoce egzotyczne, podawanie ich przedstawicieli.
 • Rozpoznawanie i nazywanie mniej popularnych warzyw, np.: patisona, bakłażana, kabaczka.
 • Nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, kompoty, soki, sałatki, kiszonki), poznawanie sposobów ich robienia oraz wyjaśnianie potrzeby ich wykonywania.
 • Zwracanie uwagi na rolę owoców i warzyw w życiu ludzi i zwierząt (pożywienie, dekoracje, środek leczniczy).

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.).
 • Wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach.
 • Tworzenie zdań z określoną liczbą słów.
 • Wyodrębnianie sylab ze słów.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe nazw umieszczonych w Sali.
 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • Rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż.

Przygotowanie do pisania

 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych – rysowanie po śladzie.
 • Prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).

Elementy matematyki

Intuicja geometryczna

 • Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt; podawanie ich podstawowych cech.

Liczenie

 • Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 • Poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby 10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • Tworzenie różnych przestrzennych kompozycji z wykorzystaniem dłoni i całego ciała.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • Śpiewanie (indywidualnie i w grupie) poznanych piosenek.

Muzyka i ruch

 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem,
 • tanecznych,
 • inscenizowanych,
 • przy akompaniamencie instrumentu,
 • z wykorzystaniem niekonwencjonalnych pomocy, np.: serwetek, folii itp.,
 • opowieściach ruchowych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.
 1. Jesień idzie do zwierząt

Treści programowe:

Przyroda

Przyroda jesienią

 • Omawianie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy: odloty ptaków, zasypianie, gromadzenie zapasów.
 • Zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt przed zbliżającą się zimą: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór, zwiększenie masy ciała.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie słuchowe

 • Odtwarzanie proponowanego rytmu za pomocą klocków, umownych symboli.
 • Rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek.
 • Wyodrębnianie zdań z wypowiedzi, rozdzielanie ich na słowa.
 • Określanie w zdaniu kolejności słów, ich liczby.
 • Wyodrębnianie sylab w słowach; określanie ich kolejności i liczby.
 • Wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Aktywność językowa

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • Uczestniczenie w ćwiczeniach narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Wyodrębnianie zdań w wypowiedzi (liczenie zdań, układanie odpowiedniej liczby klocków itp.)
 • Wyodrębnianie słów ze zdań – liczenie słów w zdaniach.
 • Tworzenie zdań z określoną liczbą słów.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe nazw umieszczonych w Sali.
 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • Rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż.

Przygotowanie do pisania

 • Posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.).
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Prawidłowe gospodarowanie przestrzenią kartki (ograniczenie przestrzenne).
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • Wyznaczanie kierunków od osi własnego ciała.

Liczenie

 • Liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach).
 • Kojarzenie liczby wyrażonej liczebnikiem z odpowiednią cyfrą.
 • Poznawanie cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i liczby10; znaków: <, >, =, oraz stosowanie ich w sytuacjach zadaniowych.

Dodawanie i odejmowanie

 • Kojarzenie dodawania z przybywaniem elementów, a odejmowania – z ich ubywaniem.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • Tworzenie różnych przestrzennych kompozycji z wykorzystaniem dłoni, całego ciała.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • Śpiewanie (indywidualnie i w grupie) poznanych piosenek.

Muzyka i ruch

 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych:
 • ze śpiewem,
 • tanecznych,
 • inscenizowanych,
 • przy akompaniamencie instrumentu,
 • z wykorzystaniem niekonwencjonalnych pomocy, np.: serwetek, folii itp.
 • opowieściach ruchowych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa
 1. Co, z czego otrzymujemy

Treści programowe:

Miejscowość, region

Praca dorosłych

 • Opisywanie charakterystycznych cech i ról wybranych zawodów, np.: policjant, strażak, lekarz itp.

Przyroda

Przyroda jesienią

 • Dostrzeganie pożytecznej i niszczycielskiej działalności wiatru.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie wzrokowe

 • Uzupełnianie brakujących elementów na obrazkach, rysunkach.
 • Kończenie rysunków według wzoru.

Myślenie (logiczne)

 • Analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie.
 • Porównywanie wyglądu przedmiotów, zwierząt, roślin.

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Analiza i synteza sylabowa nazw obrazków.
 • Wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • Rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż.

Przygotowanie do pisania

 • Posługiwanie się różnymi narzędziami pisarskimi (kredką, ołówkiem, długopisem itp.).
 • Dysponowanie sprawnością całego ciała, w tym sprawnością rąk.
 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Orientacja przestrzenna

 • Nazywanie części ciała.
 • Ustalanie kierunków od osi ciała drugiej osoby.

W świecie techniki

Działalność badawcza

 • Wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.
 • Poznawanie właściwości fizycznych: lodu, śniegu, wody, powietrza, piasku, gliny, węgla kamiennego i soli kamiennej.

Działalność konstrukcyjno-techniczna

 • Poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.) z wykorzystaniem filmu, Internetu.

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • Lepienie: z gliny, masy solnej, masy papierowej, plasteliny, kształtów realnych i kształtów nierealnych.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • Śpiewanie (indywidualnie i w grupie) poznanych piosenek.

Muzyka i ruch

 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.
 1. Idzie jesień… z deszczem

Treści programowe:

Przyroda

Przyroda jesienią

 • Obserwowanie zmian zachodzących późną jesienią (mgły, intensywne opady deszczu, silny wiatr, coraz krótsze dni, obniżanie się temperatury powietrza itp.).

Podstawy ekologii

 • Poznawanie norm ekologicznych – nakazu:
 • oszczędnego korzystania z wody.

Działalność badawcza

Działalność badawcza

 • Wspólne przeprowadzanie eksperymentów; wyciąganie wniosków.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie słuchowe

 • Rozpoznawanie różnych odgłosów, np.: przelewania wody, przesypywania różnych substancji.
 • Rozpoznawanie wysłuchanych sylab, słów, głosek.
 • Wyodrębnianie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.
 • Liczenie głosek.

Myślenie (logiczne)

 • Analizowanie, syntezowanie, porównywanie, klasyfikowanie.
 • Dostrzeganie zmian – odwracalnych i nieodwracalnych (np. pory roku, zepsute zabawki).

Uwaga

 • Skupienie uwagi na osobach, przedmiotach, obrazkach, wyjaśnieniach, treściach przedstawianych wierszy, opowiadań.
 • Dłuższe skupienie uwagi na wykonywanych ćwiczeniach, zadaniach, pracach plastycznych.

Aktywność językowa

Ćwiczenia artykulacyjne

 • Uczestniczenie w ćwiczeniach utrwalających prawidłową wymowę poszczególnych głosek.

Poprawność gramatyczna wypowiedzi

 • Poprawne stosowanie przymiotników (ciepły, mokry…), przysłówków (ciepło, mokro, daleko…), spójników (i, bo…).

Początkowa nauka czytania i pisania

Słuch fonematyczny

 • Tworzenie słów (lub wyszukiwanie obrazów) zawierających daną sylabę na początku, na końcu lub w środku.
 • Układnie rymów do podanych słów.
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie, wygłosie, śródgłosie.

Przygotowanie do czytania

 • Czytanie całościowe wyrazów – nazw obrazków (lub równoważników zdań).

Próby czytania

 • Rozpoznawanie i nazywanie małych liter i wielkich liter: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u, w, z, ż.
 • Czytanie sylab, wyrazów (o prostej budowie fonetycznej).

Przygotowanie do pisania

 • Odróżnianie druku od pisma.
 • Wykonywanie ćwiczeń grafomotorycznych.
 • Budzenie zainteresowania podejmowaniem prób pisania.

Elementy matematyki

Liczenie

 • Liczenie obiektów i pokazywanie ich liczby na zbiorach zastępczych (np. na palcach).

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • Wykorzystywanie w pracach plastycznych materiałów odpadowych – butelek plastikowych, pudełek, gazet, folii aluminiowej itp.

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i ruch

 • Reagowanie ruchem na zmiany tempa, dynamiki utworu oraz wysokości dźwięków (dźwięki wysokie, średnie, niskie).

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • Uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod, metody R. Labana i innych metod twórczych – W. Sherborne, A. i M. Kniessów, C. Orffa.

 

Jesienna cza cza

Kolorowa jesień już chodzi po lesie
Kasztankową grę dzisiaj zagra wiatr
Wietrzyk gwiżdże cza cze w jesiennym bukiecie
A dzieci śpiewają cza – cza – cza

Ref.: Tańczymy cza cza cza
Cza cze wietrzyk gra
Liście tańczą cza czę
więc tańczę i ja. …

Już jesienna pora, już skaczą żołędzie
Jarzębina sznur dziś czerwony ma
Jesienny czas, moc kolorów jest wszędzie
Jesienią śpiewamy cza cza cza

Ref.: Tańczymy cza cza cza
Cza cze deszczyk gra
Liście tańczą cza cze
więc tańczę i ja. …

Co w tym koszu pani jesień nam niesie?

Z wielkim koszem idzie jesień po lesie.

Co w tym koszu Pani Jesień nam niesie?

ref: Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki pozbieramy dziś.
Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki pozbieramy dziś.

Muchomora ominiemy z daleka.
niech muchomor na złe muchy tu czeka.

ref: Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki pozbieramy dziś.
Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki pozbieramy dziś.

Poszukamy żółtych kurek pod sosną.
Nad potokiem smaczne rydze nam rosną.

ref: Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki pozbieramy dziś.
Kurki, rydze i maślaki,
borowiki i kozaki pozbieramy dz

Możliwość komentowania została wyłączona.