REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019


Kontynuacja edukacji przedszkolnej dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020 


Rodzice, których dzieci w roku szkolnym 2019/2020 będą kontynuować edukację przedszkolną w naszych przedszkolach zobowiązani są w dniach: od 29 stycznia do 15 lutego 2019 wypełnić „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym „Słoneczko w Rosnówku” i w oddziale zewnętrznym w Szreniawie


Brak wypełnionej deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na kolejny rok.


O deklarację proszę pytać pracowników przedszkola.


Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 


Przedszkole Samorządowe „Słoneczko” w Rosnówku ogłasza rekrutację dzieci do Przedszkola w Rosnówku, ul. 1 Maja 39 i oddziału zewnętrznego w Szreniawie, ul Poznańska  6.


W dniach od 1 do 15 marca 2019 odbywa się rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020. Postępowaniem rekrutacyjnym (i uzupełniającym) objęte są dzieci w wieku 3 - 6 lat. Zgodnie z art. 131 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2016, poz. 59). Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Komorniki


Rekrutacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Logowanie do systemu odbywa się poprzez stronę internetową www.nabor.pcss.pl/komorniki.      


Po zalogowaniu należy:  1. Wypełnić kartę zgłoszenia wraz z załącznikiem  (informacją o spełnianiu kryteriów) oraz oświadczenie.

  2. Wydrukować kartę wraz z załącznikiem i oświadczeniem

  3. Podpisać kartę i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów  dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru do dnia 15 marca 2019


Wnioski można złożyć do maksymalnie 3 przedszkoli - określając kolejność preferencji. 


O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność złożenia wniosku.


Karta zgłoszenia bez dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów nie zostanie przyjęta. Brak dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przez kandydata eliminuje przyznanie punktów przez komisję rekrutacyjną.


 


Rekrutacja do przedszkoli - informacja


Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli


Regulamin przeprowadzania rekrutacji


Zarządzenie nr 15/2019

projekt i wykonanie studio-fi.com