W SIERPNIU


Serdecznie zapraszamy nowoprzyjŕte Dzieci i Rodziców na dni adaptacyjne, które organizujemy 26 i 27 sierpnia 2019 r. w godz.10:00 - 11:30.
Rodziców prosimy o zebranie obuwia na zmianŕ dla dzieci i dla siebie.


W CZERWCU         


3.06- z okazji Dnia Dziecka wycieczka do Zielonej Osady w Zamys│owie udzia│ w FESTIWALU DOBREJ ZABAWY, kierownik wycieczki B. Andrzejewska-Ka╝mierczak, M. Salamon-Tyma, wyjazd z przedszkola godz. 9.30, planowany powrót do przedszkola  13.30, Rodziców prosimy o odpowiedni ubiór i nakrycie g│owy dla swoich pociech


5.06 Olimpiada sportowa, spotkanie dzieci z obu przedszkoli  w przedszkolu  w Rosnówku, kierownik wycieczki M. Michalczyk, wyjazd z przedszkola w Szreniawie 9.45, powrót 12.45, Rodziców prosimy o odpowiedni ubiór i nakrycie g│owy dla swoich pociech


11.06 FESTYN RODZINNY, zapraszamy wszystkich do przedszkola w Szreniawie w godz 17.00-19.00, Festyn poprowadzi firma ANIMA,  podczas festynu nie zabraknie; zamku do zje┐d┐ania, do skakania, balonowego zoo, waty cukrowej, bŕdzie mo┐na spotkaŠ Styrazaków i Policjantów oraz skosztowaŠ kie│baskŕ z grilla i pyszne ciasta upieczone przez Rodziców i


12.06 Eksperymenty z Panem Piank▒


14.06 Dogoterapia - kolejne spotkanie z psem Afera


18.06 Spotkanie z funkcjonariuszem Stra┐y Gminnej -  rozmowa z dzieŠmi na temat bezpiecze˝stwa podczas wakacji, godz. 9.00 dzieci z przedszkola w Rosnówku, 10.00 dzieci z przedszkola w Szreniawie


18.06. UroczystoŠ po┐egnania dzieci z grupy W│óczykije


25.06 UroczystoŠ po┐egnania dzieci z grupy Skrzaty


Dni adaptacyjne w godz. 15.00-16.16.30


                             w  przedszkolu w Szreniawie; 24.06,  25.06, 26.06. 2019


                             w przedszkolu w Rosnówku: 24.06, 26.06, 27.06. 2019


W MAJU


8.05- Eksperymenty z Panem Piank▒,


8.05- Zdjŕcia do tablo dzieci z grupy Skrzaty i W│óczykije


13.05- pokazy z warsztatów tanecznych w Przedszkolu w Rosnówku (godz. 15.45), ta˝ce w tym dniu: o godz. 14.00 w Przedszkolu w Szreniawie, o godz. 14.45- w Przedszkolu w Rosnówku, nastŕpnie pokazy dla Rodziców


14.05- wycieczka dzieci z Przedszkola w Szreniawie do Pizzerni w Poznaniu i na Stary Rynek (wspó│praca z rodzicami), kierownik wycieczki A. WiÂniewska, wyjazd z przedszkola 8.45, powrót do przedszkola oko│o 13.15


20.05- pokazy z warsztatów tanecznych w Szreniawie (15.45), ta˝ce w tym dniu: o godz.14.00 w Przedszkolu  w Rosnówku, o godz.14.45 w Przedszkolu w Szreniawie, a nastŕpnie pokazy dla Rodziców


23.05- teatrzyk Kanon w przedszkolu z przedstawieniem pt. „KALEJDOSKOP ZAGRO»EĐ”, o godz. 9.00 w przedszkolu w Rosnówku, godz. 10.00                                w przedszkolu w Szreniawie,


 24.05 – koncert Filharmonii Pomys│ów pt.: „ULICA MANUELI WIOLONCZELI”,


31.05 –Dogoterapia, kolejne spotkanie z psem AFERA


W KWIETNIU                            


4.04 wycieczka do Muzeum Rolnictwa i Przemys│u Rolno-Spo┐ywczego w Szreniawie na pokazy wielkanocne,  dzieci z przedszkola w Rosnówku wyjazd autobusem o godz. 10.20, kierownik wycieczki D. Frankowska, dzieci z przedszkola w Szreniawie wyjÂcie oko│o 10.10, dziŕki uprzejmoÂci dyrektora, Pana Jana MaŠkowiaka do muzeum wchodzimy za darmo, powrót do przedszkola oko│o godz. 13.15


5.04 Koncert Filharmonii Pomys│ów pt.: „ULICA SONIKA SAKSOFONIKA 


10.04 Eksperymenty z Panem Piank▒


10.04, godz. 10.00 udzia│ dzieci z grupy SKRZATY w konkursie teatralnym organizowanym przez Przedszkole Niebieski Balonik w Domu Kultury „REMIZA” w Plewiskach, kierownik wycieczki M. Salamon-Tyma, wyjazd z przedszkola godz. 9.30, powrót 12.00


12.04- Wycieczka do Multikina 51 na Interaktywne Widowisko Multimedialne pt.: Doktor Dolittle i jego zwierzŕta, czyli filmowe Safari, kierownik wycieczki  A. Karolczak i  B. Andrzejewska-Ka╝mierczak, wyjazd z przedszkola godz. 9.15, przedstawienie trwa oko│o 65 minut, powrót z Poznania oko│o 13.00- WYCIECZKA ODWOúANA


15.04- Warsztaty kulinarne „GARNEK ZDROWIA” – pieczenie chlebka wielkanocnego


17.04 wielkanocne Âniadanie, a nastŕpnie spotkanie z wielkanocnym Zaj▒cem,  godz. 9.00 dzieci z przedszkola w Szreniawie, oko│o 10.30 dzieci z przedszkola w Rosnówku


18.04- Weso│e eksperymenty- spotkanie z babci▒ Kuby


19 i 23.04 Wiosenna przerwa Âwi▒teczna- dy┐ur w przedszkolu w Rosnówku


26.04 Dogoterapia, spotkanie z psem AFERA


30.04 „úatwo zostaŠ bohaterem” - pomoc przedmedyczna dla dzieci.


            

W marcu


2.03, w godz. 9.00-11.00  Drzwi otwarte,


8.03 Dzie˝ dziewczynek,


13.03 Eksperymenty z Panem Piank▒,


14.03, godz 10.00 – 12.00  Konkurs Recytatorski pt. „Kocham Ciŕ Kraju Ojczysty” organizowany przez nasze przedszkole w Domu Kultury   


            „Ko╝lak” w Chomŕcicach. W konkursie bior▒ udzia│ dzieci z grupy Skrzaty i W│óczykije,


15.03 Koncert Filharmonii Pomys│ów pt: Galeria Ustrojstw Muzycznych,


18.03-22.03 S│oneczny Tydzie˝, w którym obchodzimy Dzie˝ S│o˝ca (18.03) i powitamy wiosnŕ (21.03),


19.03 Sesja fotograficzna DZIECKO PRZEDSZKOLAK i zdjŕcia  grupowe,  godz. 9.00-przedszkole Rosnówko, 10.30 przedszkole Szreniawa,


29.03 Dogoterapia- kolejne spotkanie z psem AFERA


W LUTYM       


4.02  Kino sferyczne w przedszkolu z filmem KALUOKAHINA - Zaczarowana Rafa -godz. 9.00 w  przedszkolu w Rosnówku, godz.11.00 w


         przedszkolu w Szreniawie,


5.02  Balik Karnawa┼éowy w przedszkolu w Rosnówku oraz sesja fotograficzna w strojach karnawa┼éowych


6.02  Dzien Babci i Dziadka w grupie Chochliki


7 02 Balik Karnawałowy w przedszkolu w Szreniawie oraz sesja fotograficzna w strojach karnawałowych


11.02- Dzie┼ä Babci i Dziadka w grupie Iskierki                 


13.02 Eksperymenty z Panem PiankÄů      


13.02 Dzie┼ä Babci i Dziadka w grupie W┼éóczykije


19.02 godz. 17.00 Spotkanie Noworoczne z Seniorami w Domu Kultury „KLUB” w Rosnówku, wystÄÖpujÄů dzieci z grupy Skrzaty i Iskierki.


21.02 wycieczka do MULTIKINA 51 na „BajkÄÖ o kolorach” w wykonaniu teatru FABRYKA KULTURY, wyjazd z przedszkola godz. 9.15,        


          Powrót do przedszkola oko┼éo 12.30. Kierownik wycieczki : Panie: M. Salamon-Tyma, M. Michalczyk,


22.02 Koncert Filharmonii Pomys┼éów pt. „Harfowisko”


22.01 Dogoterapia – spotkanie z psem AFERA 


25.01 Spotkanie z tat▒ Franka- rozmowa o zagro┐eniach i ustalenie zasad postŕpowania z lekarstwami. Wykonanie myde│ka glicerynowego.


            Dzieci z przedszkola w Rosnówku godz. 9.00, dzieci z przedszkola w Szreniawie godz. 10.00


W STYCZNIU


9.01- Eksperymenty z Panem Piank´┐Ż


11.01. Koncert Filharmonii Pomys´┐Żów pt. Stacja b´┐Żbnowa (godz. 11.15- przedszkole w Szreniwaie, 12.15- przedszkole w Rosnówku)


11.01. Dogoterapia- spotkanie z psem AFERA  (godz. 9.00- przedszkole w Szreniwaie, 10.00- przedszkole w Rosnówku)


13.01- Przegl´┐Żd Kol´┐Żd i Pastora´┐Żek w Ko´┐Żlaku w Chom´┐Żcicach


14- 25.01 Ferie zimowe, w dniach 14-18.01.2019 dy´┐Żur pe´┐Żni przedszkole w Rosnówku, w dniach 21-25.01.2019 dy´┐Żur pe´┐Żni przedszkole w Szreniawie. Nale´┐Ży zapisa´┐Ż dzieci na dy´┐Żur. O teczk´┐Ż prosz´┐Ż pyta´┐Ż pracowników przedszkola


29.01, godz. 17.00 - Zebranie z Rodzicami w przedszkolu w Szreniawie,


31.01, godz. 17.00 - Zebranie z Rodzicami w przedszkolu w Rosnówku


INFORMACJA O BALIKU KARNAWA´┐ŻOWYM


– 5 luty, w godz 9.30-11.30 dzieci z przedszkola w Rosnówku


-7 luty, w godz. 9.30-11.30 dzieci z przedszkola w Szreniawie


Drodzy Rodzice: ju┐ teraz mo┐na pomyÂleŠ o stroju dla swojego dziecka.


W GRUDNIU


5.12-„Christmas Time”-Gminny Konkurs Pastora´┐Żek i  Piosenek Zimowych w j´┐Żzyku angielskim - udzia´┐Ż dzieci z grupy Skrzaty i W´┐Żóczykije, Konkurs odbywa´┐Ż si´┐Ż b´┐Żdzie w Domu Kultury "Ko´┐Żlak" w Chom´┐Żcicach. Wyjazd z przedszkola w Szreniawie o godz. 9.30 przejazd po dzieci z przedszkola w Rosnówku, powrót do przedszkola oko´┐Żo  12.00. Kierownik wycieczki D. Frankowska  i B. Andrzejewska- Ka´┐Żmierczak


5.12, godz 17.00 Charytatywny Koncert dla Micha´┐Ża w przedszkolu w Rosnówku


6.12- W poszukiwaniu ´┐Żw. Miko´┐Żaja- teatrzyk Galana w przedszkolu i spotkanie z Miko´┐Żajem 


7.12, Koncert FILHARMONII POMYS´┐ŻÓW pt.: „Supermarket ta´┐Żcz´┐Żcych skarpet”


12.12 Eksperymenty z d´┐Żwi´┐Żkiem, objazdowe studio nagra´┐Ż w przedszkolu w Rosnówku o godz. 9.00, w przedszkolu w Szreniawie o godz. 10.20


13.12, godz 11.00-13.00 udzia´┐Ż dzieci z Przedszkola w Rosnówku w Warsztatach Bo´┐Żonarodzeniowych w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie, 10.30 wyjazd z przedszkola w Rosnówku, powrót oko´┐Żo 13.00, Kierownik M. Salamon-Tyma,


14.12, godz. 10.00 dzieci z grupy W´┐Żóczykije i godz. 12.00 dzieci z grupy Skrzaty pieczenie pierników w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie, kierownik D. Frankowska, wyjazd z przedszkola 11.30, powrót oko´┐Żo 13.30


17.12, godz 11.00-13.00 udzia´┐Ż dzieci z przedszkola w  Szreniawie w Warsztatach Bo´┐Żonarodzeniowych w Muzeum Narodowym Rolnictwa w Szreniawie, 10.20 wyj´┐Żcie z przedszkola, powrót oko´┐Żo 13.00, 


18.12 -  Eksperymenty z Panem Piank´┐Ż


19.12, godz. 9.00 w przedszkolu w Rosnówku, godz. 11.00 w przedszkolu w Szreniawie Teatr GARGULEC z przedstawieniem pt.: „Dwa pingwiny PING PUNK”, nast´┐Żpnie spotkanie z Gwiazdorem


20.12, godz. 11.00 Jase´┐Żka w wykonaniu Skrzatów, wspólne kol´┐Żdowanie, sk´┐Żadanie ´┐Życze´┐Ż. Dzieci z przedszkola w Szreniawie wyje´┐Żd´┐Żaj´┐Ż do przedszkola w Rosnówku o godz. 10.45, planowany powrót oko´┐Żo 12.45, kierownik wycieczki A. Wi´┐Żniewska, o godz. 13.15 Uroczysty Obiad Wigilijny


W dniach 24, 27,28, 31 grudnia dy´┐Żur w przedszkolu w Szreniawie, W Wigili´┐Ż dy´┐Żur w godz. 6.00-14.00, w pozosta´┐Że dni w godz. 6.00-17.00


W LISTOPADZIE


5.11 Wóz Drzyma´┐Ży- przedstawienie  w wykonaniu Teatru M´┐Żodego Widza- Lalki i Aktora, Scenka Sapartowsko-Dudulowa, godz. 9.30- przedstawienie dla dzieci z przedszkola w Szreniawie, godz. 11.30- dla dzieci z przedszkola w Rosnówku.


7.11. Wycieczka poci´┐Żgiem do Lubonia na spotkanie z osobami niepe´┐Żnosprawnymi i udzia´┐Ż w Warsztatach  Terapii Zaj´┐Żciowej dla dzieci z grupy W´┐Żóczykije. Wyjazd poci´┐Żgiem 8.55 z dworca w Szreniawie, Kierownik wycieczki M. Chwirot-Sprenger. Powrót do przedszkola oko´┐Żo 12.30


8.11, godz. 10.30-11.30 w przedszkolu w Szreniawie spotkanie z Zuchami ze Szko´┐Ży Podstawowej w Konarzewie. Dzieci z przedszkola w Rosnówku wyjazd autobusem o godz. 10.00, powrót do przedszkola oko´┐Żo 12.15. Kierownik wycieczki M. Salamon-Tyma,


9.11- godz. 11.11 udzia´┐Ż w biciu Rekordu dla Niepodleg´┐Żej- wspólne ´┐Żpiewanie Mazurka D´┐Żbrowskiego, spotkania patriotyczne w przedszkolach 


14.11- Eksperymenty z Panem Piank´┐Ż


21.11, godz. 9.30-dzieci z przedszkola w Rosnówku, 11.30- dzieci z przedszkola w Szreniawie udzia´┐Ż w BROZI MAGIC SHOW z kolorowymi ptakami.


22.11 Wycieczka poci´┐Żgiem do Lubonia na spotkanie z osobami niepe´┐Żnosprawnymi i udzia´┐Ż w Warsztatach  Terapii Zaj´┐Żciowej dla dzieci z grupy Skrzaty. Wyjazd poci´┐Żgiem 8.50 z dworca w Rosnówku, Kierownik wycieczki M. Salamon-Tyma. Powrót do przedszkola oko´┐Żo 12.30.


23.11 Koncert Filharmonii Pomys´┐Żów pt. INSTYTUT NUDYNAPUDYNAZOLOGII STOSOWANEJ


30.11 Dogoterapia, kolejne spotkanie z psem AFERA


 


W PAČDZIERNIKU


5.10 Koncert Filharmonii Pomys´┐Żów pt. „Teatr Ziuty Batuty”


10.10, Magiczne Ba´┐Żki Mydlane w przedszkolu - Agencja Artystyczna BULLE, godz. 9.00-dzieci  z  przedszkola w Rosnówku, 10.20- dzieci z przedszkola w Szreniawie


12.10 DZIE´┐Ż EDUKACJI NARODOWEJ- uroczysto´┐Ż´┐Ż przygotowana przez grup´┐Ż Skrzaty i W´┐Żóczykije,


17.10 Eksperymenty z Panem Piank´┐Ż


17.10 Pasowanie na Przedszkolaka dla dzieci z przedszkola w Szreniawie, godz. 15.00


18.10 Pasowanie na Przedszkolaka dla dzieci z przedszkola w Rosnówku, godz. 15.00. Uroczysto´┐Ż´┐Ż odb´┐Żdzie si´┐Ż w przedszkolu w Szreniawie, poniewa´┐Ż przygotowuj´┐Ż j´┐Ż dzieci z grupy W´┐Żóczykije z wychowawczyni´┐Ż. W tym dniu o godz. 14 40 dzieci pojad´┐Ż autobusem do przedszkola w Szreniawie na uroczysto´┐Ż´┐Ż. Rodziców zapraszamy o godz. 15.00 do przedszkola w Szreniawie. Po uroczysto´┐Żci i wspólnym podwieczorku bedzie mo´┐Żna odebra´┐Ż dzieci. Nie b´┐Żdziemy wracali do przedszkola w Rosnówku.


19.10 godz. 9.20 wyjazd do Parku Rozrywki „Rodzinka” dla dzieci z przedszkola w Rosnówku, udzia´┐Ż Skrzatów w warsztatach chemiczno-fizycznych, a Iskierek w warsztatach z pyr´┐Ż, po warsztatach zabawy na placu. Koszt 28 z´┐Ż dzieci starsze 27 z´┐Ż dzieci m´┐Żodsze. Planowany powrót do przedszkola oko´┐Żo 13.00. Rodzicom przypominamy o przygotowaniu wygodnego stroju dla dzieci. 


22.10 teatrzyk Arlekin w przedszkolu z przedstawieniem „Micha´┐Żek przypomina o u´┐Żywaniu zwrotów grzeczno´┐Żciowych”, godz. 10.35 dzieci z przedszkola w Rosnówku, 11.45- dzieci z przedszkola w Szreniawie,


23.10 godz. 9.20 wyjazd do Parku Rozrywki „Rodzinka” dla dzieci z przedszkola w Szreniawie, udzia´┐Ż W´┐Żóczykijów w warsztatach chemiczno-fizycznych, a Chochlików w warsztatach z pyr´┐Ż,po warsztatach zabawy na placu. Koszt 28 z´┐Ż dzieci starsze 27 z´┐Ż dzieci m´┐Żodsze. Planowany powrót do przedszkola oko´┐Żo 13.00. Rodzicom przypominamy o przygotowaniu wygodnego stroju dla dzieci 


26.10 DOGOTERAPIA- spotkanie z psem AFERA, godz. 9.00 dzieci z przedszkola w Szreniawie, godz. 10.00 dzieci z przedszkola w Rosnówku.


26.10 Koncert Filharmonii Pomys´┐Żów pt. „Ministerstwo muzyki”


30.10, godz. 17.00 Przedszkole w Rosnówku, Zapraszamy wszystkich zainteresowanych RODZICÓW na spotkanie z pedagogiem. Spotkanie b´┐Żdzie po´┐Żwi´┐Żcone gotowo´┐Żci szkolnej PT. RAZEM DO SZKO´┐ŻY - GOTOWO´┐Ż´┐Ż SZKOLNA DLA DZIECI I RODZICÓW.


 


  WE WRZESNIU


11.09, godz. 17.00- zebranie z rodzicami - przedszkole w Szreniawie


13.09, godz. 17.00- zebranie z rodzicami - przedszkole w Rosnówku


07.09- Koncert Filharmonii Pomys´┐Żów 


19.09 Eksperymenty z Panem Piank´┐Ż, godz. 9.00 dzieci z przedszkola w Szreniawie, 10.30 dzieci  z przedszkola w Rosnówku


20.09- O naszych prawach i obowi´┐Żzkach w Dniu Przedszkolaka - spotkania integracyjne w przedszkolach-


21.09- Dzieci z grupy Skrzaty i W´┐Żóczykije udzia´┐Ż w akcji "Sprz´┐Żtanie ´┐Żwiata"


24.09- zebranie Rady Rodziców, 17.00, Przedszkole w Rosnówku


24.09- "Sygnalizatorek Jacek" – Teatr GARGULEC w przedszkolu; Przedszkole w Rosnówku –godz. 9.00, Przedszkole w Szreniawie- godz.10.20  


25.09- Spotkanie z Pani´┐Ż Policjantk´┐Ż, godz. 10.00- dzieci z z przedszkola w Szreniawie, 11.15 dzieci z przedszkola w Rosnówku


28.09- Dzie´┐Ż Ch´┐Żopaka, spotkania integracyjne w przedszkolach


28.09 - Wycieczka dla dzieci z grupy Skrzaty i W´┐Żóczykije do Muzeum w Szreniawie


projekt i wykonanie studio-fi.com