Przedszkola w Rosnówku i Szreniawie 


Lokalnym Centrum Aktywności Ekologicznej19 grudnia 2012 roku w Poznaniu odbyła się Regionalna Ceremonia wręczania certyfikatów: Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej oraz Zielonej Flagi.


 Miano Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej otrzymują szkoły i placówki, które w szczególny sposób pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców oraz przez przykład i działanie tworzą aktywne środowisko wychowawcze dla dzieci i młodzieży. Tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej jest pierwszym stopniem do certyfikacji szkół międzynarodowym certyfikatem „Zielona Flaga".


Wśród przedszkoli i szkół, które otrzymały Certyfikat Lokalnego Centrum Edukacji Ekologicznej znalazło się Przedszkole Samorządowe w Rosnówku z oddziałem zewnętrznym w Szreniawie. Rolę koordynatora działań i animatora zrównoważonego rozwoju poprzez wspieranie przedszkola               w uzyskaniu tytułu Centrum Aktywności Ekologicznej pełniła nauczycielka Sylwia Zimna-Przylepa.


Wszystkim: dzieciom, rodzicom i pracownikom przedszkola,  którzy pomogli nam w zdobyciu certyfikatu serdecznie dziękujemy i zachęcamy do dalszej pracy na rzecz zrównoważonego rozwoju.


 ____________________________________________________________________________________________________________________


Nasze Przedszkola otrzymały Certyfikat potwierdzający przyznanie tytułu


"Kubusiowi Przyjaciele Natury". 


_______________________________________________________________________________________________________________


  


Zbiórka baterii w naszym przedszkolu!!!


W ramach programu REBA. 


Nasze przedszkole bierze udział  w konkursie


"Z energią na rzecz ochrony klimatu"


organizowanym przez Fundację GAP Polska i Fundację Pro Terra.


 
Nasze przedszkole brało udział w  Programie "Szkoły dla Ekorozwoju" realizując następujęce programy:


- Program Kubusiowi Przyjeciele Natury


- Program Ekozespołów "Z energią na rzecz ochrony klimatu"  realizowany we współpracy z Fundacją Pro terra z Poznania i z Fundacją GAP z Warszawy


- Projekt "Stary telefon" realizowany z Fundacją Pro terra z Poznania


- Program Fabryka Gleby realizowany z Fundacją GAP 


- Warsztaty "Planetarna szkoła, czyli szkolna/przedszkolna kampania dla zrównoważonego rozwoju" , który był częścią wojewódzkiej młodzieżowej kampanii ekologicznego stylu życia "Razem chronimy ziemię" realizowanym przez Fundację Proterra i Fundację GAP Polska dzięki wsparciu Urzędu Miasta Poznania i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.


      Dzięki uczestnictwu w Programie "Szkoły dla Ekorozwoju" 


  złożyliśmy aplikację i ubiegamy się   o  certyfikat


I stopnia - Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej,


   II stopnia - Zielonej Falgi z czego bardzo się cieszymy . 


 


PROGRAM FABRYKA GLEBY


Dzięki współpracy z fundacją GAP realizujemy program "Fabryka gleby". Otrzymaliśmy poradnik kompostowania w przedszkolu oraz dwa kompostowniki. Udało nam się również zorganizować dwa kompostowniki dla zaprzyjaźnionych przedszkoli w Komornikach i w Wirach.


 


 Cykl  zajęć w miesiącu maju i czerwcu w  naszych przedszkolach:


 Obieg materii w przyrodzie.


 Nasze pożywienie.


 Kompost.


 Odpady.


 
 


PROJEKT STARY TELEFON


Popierając wszelkie akcje wspierające ochronę środowiska, postanowiliśmy przyłączyć się do niezwykle ciekawego projektu, którego celem jest odzysk niepotrzebnych aparatów komórkowych i kształtowanie postawy odpowiedzialności za stan środowiska. 


W ramach współpracy z fundacją  Pro terra już po raz drugi uczestniczymy w projekcie „Stary telefon” i organizujemy zbiórkę używanych telefonów w naszych przedszkolach w Rosnówku i  w Szreniawie  oraz w tym roku po raz pierwszy w Urzędzie Gminy Komorniki.


Serdecznie zapraszamy do przynoszenia używanych telefonów.


Pamiętaj!


Nie wolno wyrzucać telefonów komórkowych do zwyczajnego kubła na odpady.


Nie zastanawiaj się i przyłącz się do naszej akcji!


 


PROGRAM EKOZESPOŁÓW REALIZOWANY WSPÓLNIE Z FUNDACJĄ GAP
Fundacja GAP Polska pomaga w mobilizacji dzieci i młodzieży do działań ekologicznych w społecznościach lokalnych. We współpracy  z samorządami prowadzi szkolenia dla nauczycieli i wydaje materiały edukacyjne. Wspiera monitoring zużycia energii w szkole, zachęcając do działań na rzecz ochrony klimatu.


 


Harmonogram działań w Przedszkolu Samorządowym w Rosnówku w roku 2011/2012


 


29.02.2012 – Kodeks Małego Ekologa


07.03.2012- Audyt nawyków energetycznych dzieci „Detektywi energii”


14.03.2012 – Audyt zużycia energii przez urządzenia szkolne „Klasa energetyczna”


15.03.2012 – Obchody Dnia Oszczędzania Energii


26.03.2012 – Odnawialne źródła energii – doświadczenie


28.03.2012 – Odnawialne źródła energii – konkurs plastyczno-techniczny


02.04.2012 – Przedszkolny festiwal nauki o energii z udziałem zaproszonej młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego.


04.04.2012 – Szanujmy energię ! – plakat (technika kolażu)


13.04.2012 – Wizyta badawcza w kotłowni.


 


 


 
 


PROGRAM KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY


 


PROGRAM KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY


Kubus


Harmonogram Programu Kubusiowi Przyjaciele Natury


w Przedszkolu Samorządowym w Rosnówku  


w roku 2011/2012


 


29.02.2012 – Zajęcia plastyczne „Jestem Kubusiowym 


                        Przyjacielem Natury”


07.03.2012- Obchody Dnia Oszczędzania Energii


14.03.2012- Segregacja śmieci w przedszkolu


21.03.2012- Obchody pierwszego Dnia Wiosny


16.04.2012- Wycieczka do Wielkopolskiego


                        Parku Narodowego


18.04.2012- Spotkanie z leśnikiem


23.04.2012- Obchody Dnia Ziemi


25.04.2012- Dzień Kubusiowych Przyjaciół  Natury,


                       Kubusiowi Przyjaciele Natury patrolują okolicę


16.05.2012-Dzień Marchewki


23.05.2012- Zdrowa energia- Dzień warzyw,


                       owoców i soków


01.02.-30.05.2012- Ankieta ekologiczna dla Rodziców


01.02.-30.05.2012- Zbiórka używanych telefonów,


                                    Zbiórka baterii


 


                     


Harmonogram  Programu  Kubusiowi  Przyjaciele Natury


Oddział Zewnętrzny w Szreniawie 


w roku 2011/2012
09.03.2012 – Zajęcia plastyczne „Jestem KubusiowymJestem Kubusiowym                  


                      Przyjacielem Natury”


21.03.2012 – Obchody pierwszego Dnia Wiosny


30.03.2012 – Segregacja śmieci w przedszkolu


13.04.2012 – Obchody Dnia Oszczędzania Energii                                                     


18.04.2012 – Spotkanie z leśnikiem


20.04.2012 – Obchody Dnia Ziemi


27.04.2012 – Dzień Kubusiowych Przyjaciół Natury,


                      Kubusiowi Przyjaciele Natury patrolują okolicę


11.05.2012 – Dzień Marchewki


01.02.-30.05.2012 - Wycieczka do  parku narodowego lub do lasu                                                     


01.02.-30.05.2012 – Ankieta ekologiczna dla Rodziców


01.02.-30.05.2012 – Zbiórka używanych telefonów,


                                  Zbiórka baterii  
                                             SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I RODZICÓW


   DO UDZIAŁU W PROJEKTACH 
 


 


 


 


 


 projekt i wykonanie studio-fi.com