Nadzór pedagogiczny pełni:


Kuratorium Oświaty w Poznaniu


ul. Kościuszki 93 Poznań


tel.: (61) 8522 162; (61) 8523 169


 


Nadzór organizacyjny pełni Gmina Komorniki (Patrz: http://www.komorniki.pl/)

projekt i wykonanie studio-fi.com