"Dziecko jest jak słońce, które spędza smutek z ludzkiej twarzy" 


autor nieznany              


 


 


ZAPROSZENIE


      Zapraszamy  rodziców dzieci nowo przyjętych do Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” w Rosnówku i Oddziału Zewnętrznego w Szreniawie na zebranie informacyjne, które odbędzie się 29.05.2019r (tj. w środę) o godz. 17.00 w przedszkolu w Rosnówku, ul. 1 Maja 39. Po zebraniu będzie można podpisać „Oświadczenie zobowiązujące do przestrzegania zasad korzystania z usług przedszkolnych”.


 


Oświadczenia zobowiązujące do przestrzegania zasad korzystania z usług przedszkolnych.


Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola mają obowiązek w dniach 21.05. – 30.05.2019r., zgłoszenia się do przedszkola  celem podpisania „Oświadczenia zobowiązującego do przestrzegania zasad korzystania z usług przedszkolnych”.


        


INFORMACJA O DYŻURZE LETNIM


 


W roku szkolnym 2018/2019 nasze przedszkola pełnią dyżur w miesiącu lipcu.


W dniach od 1.07-12.07.2019 -  przedszkole w Szreniawie, od 15.07-31.07.2019 -  przedszkole w Rosnówku.


Zapisu na dyżur należy dokonać  w dniach 3 czerwca do 14 czerwca 2019 poprzez wpis do teczki (o teczkę proszę pytać pracowników przedszkola).


Natomiast zapisy i podpisywanie umów z rodzicami dzieci z innych przedszkoli (pod warunkiem, że zostaną wolne miejsca) będą odbywać się w sekretariacie przedszkola w Rosnówku, ul. 1 Maja 39, w dniach 24,26,27,28.06.2019 w godz. 7.00 - 14.00 oraz 25.06.2019 w godz. 8.00-16.00. Rodzice zobowiązani są wypełnić Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny. Wniosek powinni podpisać oboje Rodzice. Druk Wniosku do pobrania z zakładki „DOKUMENTY DO POBRANIA” 


W sierpniu nasze przedszkola będą nieczynne.


Rodzice zainteresowani zapisaniem swoich dzieci na dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu proszeni są o bezpośredni kontakt z wybranym przedszkolem. 


                               


        


                                                                      Pomóżmy Michałowi