"Dziecko jest jak słońce, które spędza smutek z ludzkiej twarzy" 


autor nieznany              


 


 


 


ODBIÓR ZDJĘĆ Z BALIKU


W poniedziałek, 25 marca 2019, w godz. 6.30-9.00 będzie możliwość zakupu zamówionych zdjęć z baliku.


W tym dniu Pani Sylwia-fotograf, która wykonała zdjęcia będzie osobiście sprzedawała zdjęcia w szatni przedszkolnej. Proszę przygotować gotówkę, będzie również możliwość płacenia kartą


Cennik zdjęć:


- format 10x15 mm- 1 lub 2 sztuki- każda po  13 zł, natomiast  każda następna sztuka: 4 zł,


- format 13x18mm- 1 lub 2 sztuki- każda po  15 zł, natomiast  każda następna sztuka: 5 zł,


-zamówienie mieszane: 1 sztuka 10x15mm + 2 sztuki 13x18mm= 13,00+15,00+4,00= 32,00zł


 


I N F O R M A C J A


Rodzice zakwalifikowanych kandydatów mają obowiązek w dniach 20.03. – 25.03.2019r., zgłoszenia się do Przedszkola celem złożenia pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do naszego przedszkola. Nie podpisanie oświadczenia woli w terminie oznacza rezygnację   z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy zakwalifikowanych.


 


 


                                  Pomóżmy Michałowi